Základní škola 1. – 9. ročník (učivo běžné ZŠ)
Základní škola speciální 1. – 10. ročník

Principy činnosti
• intenzivní spolupráce s rodinou
• podpora pedagogických asistentů
• úzká týmová spolupráce – odborné komise
• individuální přístup ve vyučování a výchovně vzdělávacím procesu
• rehabilitační, ergoterapeutická, logopedická a psychologická péče jako součást výuky
• terapeutické hodiny – canisterapie, hudební dílny, sochařské a výtvarné dílny, relaxační techniky
• práce v malém kolektivu dětí umožňující zcela individuální přístup (max. 12 žáků ve třídě)
• žákům je na základě Doporučení školského poradenského zařízení sestaven Individuální vzdělávací plán
• využití speciálních, kompenzačních a polohovacích pomůcek
• Škola hrou – osobnostní a sociální výchova, rozvoj komunikace

Pedagogická asistence
• dopomoc tř. učiteli při organizaci a průběhu výuky
• podpora asistentů při všech výchovně vzdělávacích činnostech dětí a žáků
• především absolventi škol s pedagogickým a speciálně pedagogickým zaměřením

Soubory ke stažení

PDF Pravidla pro hodnocení žáků ZŠS.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,9 MB)
PDF Pravidla pro hodnocení žáků ZŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,9 MB)
PDF KS - Klíč pro komunikaci krátká verze.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF Standardy základního vzdělávání.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF PŘÍLOHA 3 minimální výstupy.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)
PDF Inspekční zpráva 2017.pdf (dokument Acrobat Reader / 6,6 MB)
PDF ZŠ Co nabízíme.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)
PDF ŠVP Pod jednou střechou I aktual 2018.pdf (dokument Acrobat Reader / 3,5 MB)
PDF ŠVP Pod jednou střechou II ZŠS.pdf (dokument Acrobat Reader / 3,1 MB)
PDF podmínky přestupu do Prointepa 2021.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF ZŠ - Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF ZŠ - Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)