• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ

Žáci se u nás vzdělávají v Mateřské škole, Základní škole, ZŠ praktické, ZŠ speciální a Střední škole dvouleté praktické.

více informací

Sociální služby

Klientům poskytujeme osobní asistenci. Tato služba umožňuje dětem a žákům zapojení se do všech aktivit.

více informací

Zdravotní služby

Naši žáci a klienti využívají zdravotní terapie -  fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, psychologii a odborně lékařskou péči.

více informací

Sponzoring

Díky pomoci a přízni našich sponzorů může naše zařízení stále zkvalitňovat své služby a rozvíjet se.

více informací