Zahlavi3

Kontakty

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

Údaje o škole:
IČO: 25263633
datová schránka: tz9ckuq

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatel a jednatel)
Tel.: (+420) 777 112 871, E-mail: reditelka@prointepo.org

Mgr. Miriam Urbanová (ředitel)
Tel.: (+420) 777 127 239, E-mail: urbanova@prointepo.org

Vladimíra Holmanová (sekretariát)
Tel.: (+420) 495 538 989, Mob. (+420) 777 112 309, E-mail: prointepo@prointepo.org

Mgr. Karolina Váchová (Studium pro asistenty pedagoga, spolek Prointepo dětem)
E-mail: vzdelavani@prointepo.org

Speciálně pedagogické centrum
Mgr. Renata Sodomková, Mgr. Lenka Šaurová
Tel.: (+420) 777 112 476, E-mail: sodomkova@prointepo.org, saurova@prointepo.org

Školní jídelna-výdejna
Lenka Kotfaldová, Olga Mlezivová
Tel.: (+420)722 969 195 

PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 288 19 331
datová schránka: k6hn64

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatel a jednatel)
Tel.: (+420) 777 112 871, E-mail: reditelka@prointepo.org

Mgr. Dita Petrů (vedoucí pracoviště)
E-mail: petru@prointepo.org