PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 25263633
datová schránka: tz9ckuq

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatelka a jednatelka)
E-mail: karpasova@prointepo.org

Mgr. Karolína Váchová, MBA (jednatelka, spolek Prointepo dětem, studium pro asistenty pedagoga)
E-mail: vzdelavani@prointepo.org

Mgr. Miriam Urbanová (ředitelka, SPC, vedoucí sociálních služeb)
Tel.: (+420) 777 127 239, E-mail: urbanova@prointepo.org

Mgr. Ludmila Poskonková (zástupkyně ředitelky)
Tel.: (+420) 725 402 791, E-mail: poskonkova@prointepo.org

Vladimíra Holmanová (sekretariát)
Tel.: (+420) 495 538 989, Mob. (+420) 777 112 309, E-mail: prointepo@prointepo.org

Lenka Pešáková (personalistka, sponzoring, studium pro asistenty pedagoga)
Tel.: (+420) 725 913 710, E-mail: personalista@prointepo.org

Bc. Jana Kučerová (sociální pracovnice)
Tel.: (+420) 722 947 301, E-mail: socialni@prointepo.org

Mgr. Renata Sodomková, Mgr. Michala Lenderova (speciálně pedagogické centrum)
Tel.: (+420) 777 112 476, E-mail: sodomkova@prointepo.org, psychologspc@prointepo.org

Školní jídelna-výdejna
Lenka Kotfaldová, Olga Mlezivová
Tel.: (+420) 722 969 195, E-mail: kuchyn@prointepo.org 

Martin Struna (údržba budov a zahrady)
Tel.: (+420) 722 949 267E-mail: skolnik@prointepo.org

Recepce
Marcela Řezníčková, Mgr. Jana Krajáková, Libor Zich, Jiří Kotfald
Tel.: (+420) 777 116 405, E-mail: recepce@prointepo.org 


PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 288 19 331
datová schránka: zph3fcn

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatelka a jednatelka)

E-mail: karpasova@prointepo.org

Mgr. Karolína Váchová, MBA (jednatelka)
E-mail: vzdelavani@prointepo.org

Bc. Klára Posejpalová (vedoucí pracoviště fyzioterapie)
Tel.: (+420) 702 135 166, E-mail: posejpalova@prointepo.org