Zahlavi7

Kontakty

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 25263633
datová schránka: tz9ckuq

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatel a jednatel)
Tel.: (+420) 777 112 871, E-mail: karpasova@prointepo.org

Mgr. Miriam Urbanová (ředitel)
Tel.: (+420) 777 127 239, E-mail: urbanova@prointepo.org

Mgr. Magda Zerzánová (zástupce ředitele pro školy)
Tel.: (+420) 602 400 054, E-mail: zerzanova@prointepo.org

Vladimíra Holmanová (sekretariát)
Tel.: (+420) 495 538 989, Mob. (+420) 777 112 309, E-mail: prointepo@prointepo.org

Mgr. Karolína Váchová (Studium pro asistenty pedagoga, spolek Prointepo dětem)
E-mail: vzdelavani@prointepo.org

Bc. Markéta Štěpová (personalista)
Tel.: (+420) 725 913 710, E-mail: personalista@prointepo.org

Bc. Jana Kučerová (sociální pracovník)
Tel.: (+420) 722 945 680, E-mail: socialni@prointepo.org

Mgr. Renata Sodomková, Mgr. Lenka Šaurová (speciálně pedagogické centrum)
Tel.: (+420) 777 112 476, E-mail: sodomkova@prointepo.org, saurova@prointepo.org

Školní jídelna-výdejna
Lenka Kotfaldová, Olga Mlezivová
Tel.: (+420) 722 969 195,
E-mail: kuchyn@prointepo.org 

Milan Erber (školník)
Tel.: (+420) 722 949 267, 
E-mail: erber@prointepo.org

Recepce
Alena Doležalová, Jindra Marion, Marcela Řezníčková, Libor Zich
Tel.: (+420) 777 116 405, E-mail: recepce@prointepo.org 

PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o.

Adresa: Hrubínova 1458/1, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 288 19 331
datová schránka: k6hn64

PhDr. Jarmila Karpašová (zřizovatel a jednatel)
Tel.: (+420) 777 112 871, E-mail: karpasova@prointepo.org

Mgr. Dita Petrů (vedoucí pracoviště)
Tel.: (+420) 702 135 166, E-mail: petru@prointepo.org