Školku navštěvují děti s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání od 2 let, paní učitelky a pedagogické asistentky pracují s dětmi ve věkově smíšené skupině podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Jsme školka samostatně zřízená podle paragrafu 16, odst. 9 školského zákona (v platném znění).

Provoz školky je od 7:00 do 16:00 hodin, pro děti je zajištěn pitný a stravovací režim (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Kapacita mateřské školy je 14 dětí.

Každé dítě bereme jako individualitu a při výchovných a vzdělávacích činnostech respektujeme jejich tempo, osobnost, speciální potřeby a zdravotní stav.

Mateřská škola úzce spolupracuje s odborným týmem Centra Prointepo – logopedem, psychologem, fyzioterapeuty, speciálním pedagogem a ergoterapeutem. Nedílnou součástí programu školky jsou také terapie: přírodní terapie Reiki, canisterapie a hudební dílny a výtvarné dílny.

Školka se účastní také divadelních představení, koncertů pro nejmenší a různých akcí v rámci školy, např. karnevalu, jarmarků, oslav Dne dětí apod. Fotky a zprávy z akcí si můžete prohlédnout "zde" a také na školním Facebooku.

 

Soubory ke stažení

PDF Portfolio v MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)
PDF Povinné předškolní vzdělávání.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF MŠ Co nabízíme.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)
PDF ŠVP MŠ Hrajeme si pod jednou střechou.pdf (dokument Acrobat Reader / 1,2 MB)
PDF OPATŘENÍ KORONAVIRUS PROINTEPO - MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF ZÁPIS MŠ 2024_2025.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF Podmínky přijetí do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF MŠ - žádost o přijetí.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)