Údaje o zřizovateli:

PhDr. Jarmila Karpašová vystudovala v roce 1973 obor tělesná výchova a zeměpis na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a několik let pracovala jako učitelka základní školy.  Pokračovala ve studiích na Filozofické fakultě UK Praha, obor pedagogika a psychologie. Studia ukončila a složila rigorózní zkoušku v roce 1980.  V této době již pracovala v Krajské pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové. V roce 1980 se stala ředitelkou Krajského metodického střediska ústavní sociální péče pro děti a mládež s postižením mentálním a tělesným a pro seniory Východočeského a Středočeského kraje. Tak se začala seznamovat s problematikou zdravotního postižení. Tuto tématiku potom prosazovala jako člen hlavní komise na MPSV ČR v Praze. Po revoluci se zúčastnila řady zahraničních stáží v Holandsku, USA, Německu, Rusku, Polsku, Itálii, které byly zaměřeny na sociální, vzdělávací a zdravotní služby pro děti a mládež s postižením. Zde načerpala cenné zkušenosti, aby mohla 5. 9. 1994 založit soukromé denní centrum INTEPO v Hradci Králové, Hrubínově ulici pro tělesně postižené děti s cílem vylepšit zdravotní podmínky těchto dětí, aby nemusely být v celoročních ústavech. Stát toto neřešil.

Do roku 2018 pracovala jako zřizovatelka a ředitelka centra PROINTEPO (škola, sociální služby a nestátní zdravotnické zařízení). V současné době pracuje jako zřizovatelka a jednatelka dvou společností PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. a PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. /původní INTEPO/. V centru  a ve škole jmenovala nového ředitele. Za svoji práci získala řadu ocenění od Parlamentu ČR, prezidenta republiky, získala i Ocenění českých podnikatelek  a další….

Historie PROINTEPA:

V roce 1994 PhDr. Jarmila Karpašová založila jako fyzická osoba soukromé centrum pro děti s tělesným postižením s názvem INTEPO /Integrace tělesně postižených/. Zahrnovalo vzdělávací, sociální a zdravotní program. V roce 1998 bylo přetransformováno podle pokynů MŠMT na PROINTEPO s.r.o.. Ještě několikrát se měnily názvy, a to vždy podle pokynů státu a MŠMT. V současné době se PROINTEPO skládá ze dvou částí PROINTEPO-Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., která zajišťuje služby vzdělávací - školy a poradenství, a  sociální - osobní  asistenci. Hospodaří vícezdrojově /dotace, sponzoring, nadace, MPSV, KÚ KK, magistrát  města, příjmy od žáků/.  PROINTEPO-komplexní rehabilitace s.r.o. zajišťuje služby zdravotní (fyzioterapie, ergoterapie, klinická psychologie, logopedie a odborné lékařské služby) a tyto služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Obě firmy mají dva jednatele  PhDr. Jarmilu Karpašovou a Mgr. Karolínu Váchovou, MBA.

Ředitelkou školy je od září 2018 Mgr. Miriam Urbanová a vedoucí pracoviště komplexní rehabilitace je od ledna 2021 je Bc. Klára Posejpalová.

Za 28 let svého působení, pomohlo Prointepo stovkám dětí a žáků s tělesným postižením. Jsme rádi, že je naše práce vidět a že se nám daří. Je to zásluha celého týmu Prointepa. Ušli jsme dlouhou cestu a jedeme pořád dál.

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením.

Naším cílem je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a umožnit tak jeho sociální začlenění. Filozofie našeho centra - “Vše pod jednou střechou“- předpokládá úzkou spolupráci odborného týmu pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé situace a možnost začlenění se do pracovního procesu.

•    Zabezpečujeme výchovně vzdělávací, rehabilitační, sociální, diagnostickou, terapeutickou, zájmovou, poradenskou a psychosociální péči.
•    Zajišťujeme sociální služby – osobní asistenci, základní sociální poradenství.
•    Součástí služeb jsou relaxační a aktivizační terapie – canisterapie, Reiki, arteterapie.
•    Komplexní péči zajišťuje tým odborných pracovníků - speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeuti, logoped, sociální pracovník, koordinátor, učitelé, osobní a pedagogičtí asistenti a další terapeuti.
•    Spolupracují s námi externí odborníci - dětský neurolog, dětský ortoped a rehabilitační lékař.
•    Účastníme se kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, organizujeme plavání, rehabilitační pobyty v ČR i zahraničí, výlety a další aktivity.

Naše centrum se nachází v klidné části města v bezbariérovém objektu. Budova je obklopena velkou zahradou, kterou využíváme k odpočinku a sportování dětí, k pořádání různých akcí (Den dětí, Čarodějnice,…) a také v rámci výuky. V celém prostoru jsou odstraněny architektonické bariéry. Budova zahrnuje učebny, keramickou dílnu, tělocvičnu, jídelnu, relaxační místnost, fyzioterapeutické pracovny, logopedické a psychologické pracoviště, šatny, WC a koupelnu, sklady, administrativní pracovny. Vše je vybaveno speciálním nábytkem a pomůckami.

Provoz PROINTEPA je od 6:30 do 16:00.

Soubory ke stažení

PDF Vývoj organizace PROINTEPO.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)