Zahlavi4

Základní informace

Zakladatelka a jednatelka Centra Prointepo Jarmila Ajka Karpašová je držitelkou Řádu Elišky Přemyslovny. Ocenění se uděluje ženám, které se významnou měrou zasloužily v oblasti charity, podpory církví, kultury, umění, sportu, výchovy a školství.
Za 24 let svého působení, pomohlo Prointepo stovkám dětí a žáků s tělesným postižením. Jsme rádi, že je naše práce vidět a že se nám daří. Je to zásluha celého týmu Prointepa, všech zaměstnanců, kteří s námi od roku 1994 spolupracovali. Ušli jsme dlouhou cestu a jedeme pořád dál.

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením.

Naším cílem je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a umožnit tak jeho sociální začlenění. Filozofie našeho centra - “Vše pod jednou střechou“- předpokládá úzkou spolupráci odborného týmu pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé situace a možnost začlenění se do pracovního procesu.

Zabezpečujeme výchovně vzdělávací, rehabilitační, sociální, diagnostickou, terapeutickou, zájmovou, poradenskou a psychosociální péči.

Zajišťujeme sociální služby – osobní asistenci, sociální poradenství.

Součástí služeb jsou relaxační a aktivizační terapie – canisterapie, Reiki, arteterapie.

Komplexní péči zajišťuje tým odborných pracovníků - speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeuti, logoped, sociální pracovník, koordinátor, učitelé, osobní a pedagogičtí asistenti a další terapeuti.

Spolupracují s námi externí odborníci - dětský neurolog, dětský ortoped a rehabilitační lékař.

Účastníme se kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, organizujeme plavání, rehabilitační pobyty v ČR i zahraničí, výlety a další aktivity.

Naše centrum se nachází v klidné části města v bezbariérovém objektu, který je obklopen velkou zahradou. V celém prostoru jsou odstraněny architektonické bariéry. Budova zahrnuje učebny, keramickou dílnu, tělocvičnu, jídelnu, relaxační místnost, fyzioterapeutické pracovny, logopedické a psychologické pracoviště, šatny, WC a koupelnu, sklady, administrativní pracovny. Vše je vybaveno speciálním nábytkem a pomůckami.

Zahradu využíváme k odpočinku a sportování dětí, k pořádání různých akcí ( Den dětí, Čarodějnice, …) a také v rámci výuky.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi a dobrovolníky.

Provoz PROINTEPA je od 6:30 do 16:00.

Soubory ke stažení

PDF Informace o zpracování osobních údajů.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)