PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. nabízí tento typ vzdělávání:

  • Mateřská škola – pro děti od dvou let se zdravotním postižením
  • Základní škola – 1. – 9. ročník (učivo běžné ZŠ)
  • Základní škola speciální – 1. – 10. ročník 
  • Střední škola – dvouletá praktická