Ergoterapie

Ergoterapie zlepšuje schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné v každodenním životě, formou her a nejrůznějších aktivit. Rozvíjí oblasti hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky. Podporuje vnímání vlastního tělesného schématu, zvládnutí sebeobslužných dovedností a rozvoj percepčně-kognitivních funkcí. Napomáhá adaptaci dítěte v domácím a školním prostředí.

Nejčastější problémy, se kterými k nám přicházíte:

 

 • dětská mozková obrna
 • opožděný psychomotorický vývoj
 •  porucha autistického spektra
 • porucha aktivity a pozornosti
 • dyspraxie
 • poruchy učení
 • různé genetické a vrozené vady

Nejčastější ergoterapeutické metody a techniky, které využíváme:

 • Prvky Bobath konceptu
 • Synergickou reflexní terapii
 • Mirror therapy
 • Kinesiotaping
 • Prvky SM-systém
 • Prvky Spirální dynamiky
 • Senzomotorická stimulace
 • Míčkové facilitace
 • Cvičení se vzduchovými dlahami URIAS dle konceptu PANat
 • Koncept bazální stimulace
 • Prvky orofaciální stimulace
 • Prvky senzorické integrace
 • Prvky neuro-vývojové stimulace
 • Prvky terapie O.T.A dle R. Straussové
 • Relaxační techniky
 • Cvičení pro rozvoj grafomotorických dovedností
 • Cvičení pro rozvoj percepčně-kognitivních funkcí

Poradenství a  výběr  vhodných kompenzačních pomůcek:

 • Nedílnou součástí péče je poskytování poradenství, konzultací i ukázek terapií zákonným zástupcům.
 • Součástí námi poskytované péče je také pomoc při výběru kompenzačních pomůcek různého typu.

 

Základní informace o průběhu ergoterapeutické péče

Od 1. 1. 2019 provádí vyšetření a předepisuje poukazy na terapie rehabilitační lékař přímo v zařízení PROINTEPO MUDr. Michal Bednář, Ph.D.. K první terapii je nutné přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a žádoucí jsou také lékařské zprávy dítěte z předchozích lékařských vyšetření.

 

Věková hranice dětí, kterým poskytujeme péči

 • u ambulantních dětí od 3 let po dovršení 18 let věku.
 • U dětí našeho zařízení do 26 let věku.

Ergoterapeutická péče v našem zařízení je hrazena ze zdravotního pojištění, v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven. Poskytované služby jsou tak kompletně hrazené pojišťovnami. Smlouvy máme s těmito pojišťovnami: VZP (111), VOZP ČR (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPŠ (209), ZPMV ČR (211).

Ergoterapeut:

Bc. Michaela Hemrlíková