PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. úzce spolupracuje s odbornými lékaři a klinickými garanty, kteří do zařízení docházejí na pravidelná vyšetření klientů a konzultace s terapeuty.

·         MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

Lékař rehabilitační a fyzikální medicíny

·         MUDr. Helena Hojdíková

Dětská neuroložka

·         Mgr. Dagmar Jakubská

Garant klinické psychologie