Zahlavi3

Odborní lékaři

Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři a klinickými garanty, kteří do našeho zařízení docházejí na pravidelná kontrolní vyšetření dětí.

  • Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, rehabilitační lékař
  • MUDr. Jan Charvát, CSc., dětský ortoped
  • MUDr., Ph.D. Michal Bednář, rehabilitační lékař
  • MUDr. Helena Hojdíková, dětský neurolog
  • Mgr. Dagmar Jakubská, garant psychologické péče