PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. úzce spolupracuje s odbornými lékaři a klinickými garanty, kteří do zařízení docházejí na pravidelná vyšetření klientů a konzultace s terapeuty.

  • MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

Lékař rehabilitační a fyzikální medicíny

  • MUDr. Helena Hojdíková

Dětská neuroložka

  •  Mgr. Dagmar Jakubská

Garant klinické psychologie

  • Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.

Ortopedická a poradenská péče