PROINTEPO - komplexní rehabilitace s.r.o. – Nestátní zdravotnické zařízení

 

  • Jednatelka

PhDr. Jarmila Karpašová

Mgr. Karolína Váchová, MBA

 

  • Ředitelka

Mgr. Miriam Urbanová 

      

  •  Odborný zástupce

MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

 

  •          Fyzioterapie

Zuzana Dryeová, DiS. 

Bc. Karolína Kulhavá

Bc. Klára Posejpalová 

 

  •          Ergoterapie

Bc. Michaela Hemrlíková

 

  •          Logopedie

 

 

  •          Psychologie