Zahlavi3

Logopedie

Klinická logopedie je oborem zabývajícím se diagnostikou a terapií řečových a jazykových poruch a s komunikační schopností spojených kognitivních funkcí.

Cílem logopedické terapie je ovlivnění a maximalizace komunikačního potenciálu osoby s poruchou řečové komunikace formou odstranění, příznivého ovlivnění či kompenzací deficitů, jež zapříčiňují obtíže v rámci komunikačního procesu. Nezbytností je respektování případné původní diagnózy jednotlivce.

Na našem pracovišti nabízíme logopedickou péči dětem z Prointepa i ambulantním klientům a pacientům.

Logopedická péče je bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě doporučení lékaře.

Provádíme logopedickou diagnostiku a následnou terapii poruch řečové komunikace:

 • opožděný vývoj řečových schopností;
 • odchylná artikulace hlásek, dyslalie;
 • vývojová dysfázie;
 • balbucies (koktavost);
 • tumultus sermonis (breptavost);
 • vývojová dysartrie (nejčastěji na podkladě DMO);
 • afázie (přerušený vývoj řeči, u dětí nejčastěji ztráta řečových schopností po úrazech hlavy);
 • poruchy a vady sluchu;
 • palatolalie;
 • poruchy komunikace na podkladě mentální retardace;
 • kombinované vady

Logoped:

Mgr. Barbora Šimonová - logoped@prointepo.org

 

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

tel.: 777 116 405

 

Na první setkání si, prosím, nezapomeňte přinést s sebou:

 • doporučení (poukaz K) k logopedické péči vystavenou lékařem  - nejčastěji je vystavována pediatrem, popř. odborným lékařem (např. foniatr, neurolog, psychiatr)
 • kartičku zdravotní pojišťovny;
 • lékařské zprávy z absolvovaných lékařských vyšetření (především z vyšetření foniatrických, psychologických, případně neurologických či psychiatrických, popřípadě souhrnnou zprávu z diagnostického pobytu, pokud jej dítě absolvovalo) – tyto dokumenty jsou pro logopeda důležitým zdrojem  informací a k závěrům absolvovaných vyšetření přihlíží v rámci logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky.

Doporučení od lékaře je důležité předložit již při první návštěvě ambulance.

Případnou změnu pojišťovny po započetí logopedické péče nám, prosím, vždy neodkladně hlaste. Děkujeme.

Pracovní doba:

Pondělí: 7:00 - 15:00

Úterý: 7:00 - 17:00

Středa: 7:00 - 15:00

Čtvrtek: 7:00 - 15:00

Pátek: 7:00 - 13:00


Jiný termín dle domluvy.