Zahlavi7

Novinky

12.4.2021  |  Zahájení provozu PROINTEPA 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zveřejňujeme informace k organizaci a provozu školy od 12. dubna 2021. 1. Provoz ZŠ a SŠ od 7:00 do 16:00 hodin. 2. Provoz MŠ od 7:00 do 15:00 hodin. 3. Testování dětí a žáků: • Bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Děti/žáci, kteří se nemohou účastnit testování v určený den, budou otestováni v první den jejich přítomnosti. Dále bude testování pokračovat dle rozvrhu testování (pondělí, čtvrtek). • Testovací místa jsou pro tyto účely určeny – prostory šatny ZŠ a vestibul v pavilonu J1. Testovací místa budou v provozu od 7:00 do 8:00 hodin. V případě příchodu po tomto času nebo v jiný než testovací den se bude dítě/žák hlásit na recepci. Recepční zkontaktuje určenou osobu a ta provede na určeném místě testování. • Vyhodnocení testu trvá 15 minut. Počítejte tedy s časovou rezervou, aby mohl žák zahájit vyučování v 8:00 nebo dle platného rozvrhu pro školní rok. • Vlastní průběh testování - dítě/žák přijde do školy a přes atrium přijde k jednomu ze dvou testovacích míst. Maximální počet dětí/žáků u jednoho testovacího místa je 5. Každý žák/dítě počká 15 minut na vyhodnocení testu. V případě negativního testu žák/dítě po odložení svrchního oblečení a přezutí odchází do své třídy. V případě pozitivního testu žák/dítě odchází v doprovodu rodiče/sám domů. Rodič bude vždy o odchodu informován. Na testovacích místech budou dva určení zaměstnanci, kteří budou zodpovídat za dodržování pravidel hygieny, budou vysvětlovat postup testování a dohlížet při samoodběru žáka/dítěte z nosohltanu. Dále budou zodpovídat za likvidaci testovacích sad. K dispozici zde budou igelitové pytle k likvidaci odpadu. • Upozorňujeme rodiče, že testování je organizačně i časově náročné a může se stát, že budete na testování čekat. Žádáme Vás také o dodržování rozestupů a maximálního počtu dětí/žáků u testovacích míst. • Vchod k recepci bude uzavřen. • Žádáme rodiče aby zvážili svoji přítomnost u testování. Vaše přítomnost a podpora při testování usnadní celou situaci s testováním Vašim dětem i nám. Týká se především rodičů, kteří vědí, že jejich dítě nezvládne nebo bude mít problém se samovyšetřením. Pokud přesto nebudete moci přijít, přikládáme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, který je nutné vyplnit a podepsat. Vyplněný dokument přineste v první testovací den s sebou. Kdo tuto možnost nemá, může jej vyplnit při prvním testování ve škole. • Děti/žáci nemohou být nuceni k účasti na testování. V tomto případě se žák neúčastní prezenčního vzdělávání a nemá nárok ani na distanční vzdělávání. Rodič mu musí napsat omluvenku a tento žák má omluvenou absenci, jako v případě nemoci. Třídní učitel zasílá k vypracování domácí úkoly. • K testování musí přijít děti a žáci bez příznaků infekčního virového onemocnění. Neposílejte své děti do školy v případě, že mají zvýšenou tělesnou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy. • Ostatní dny, kdy neprobíhá pravidelné testování je příchod do školy standardní za dodržení všech hygienických opatření. U vstupu do školy se již nebude měřit tělesná teplota. 4. V prostorách školy platí i nadále veškerá hygienická opatření, která byla nastavena před uzavřením škol (respirátory ve společných prostorech i ve třídách, stravování podle tříd, neslučování dětí, zachování homogenních skupin, časté větrání…). 5. Stravování dětí a žáků: • V době uzavření školy se veškerá strava odhlašuje automaticky. Od 12. dubna 2021 je opět ve Vaší kompetenci přihlašování a odhlašování. Strava je přihlášena dle Vašich požadavků na začátku školního roku. Prosíme Vás o kontrolu. 6. V příloze zasíláme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, leták pro rodiče se základními informacemi a leták pro děti a žáky se základními informacemi. Více se můžete dočíst zde https://testovani.edu.cz V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte ředitelku školy – Mgr. Miriam Urbanovou. Těšíme se na Vás a Vaše děti a doufáme, že zbytek školního roku proběhne v klidu a bez dalších mimořádných opatření. Mgr. Miriam Urbanová Ředitelka školy

15.9.2020  |  Zahradní slavnost - Otevření přírodní učebny

V PROINTEPU se slavnostně otevírala venkovní učebna. Dne 15. září 2020 se v PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. konala tradiční zahradní slavnost. Letošní slavnost byla ale v něčem výjimečná. U příležitosti zahájení provozu venkovní učebny, která vznikla v rámci projektu Státního fondu životního prostředí, se sešli významní hosté, děti a žáci PROINTEPA, jejich rodiče, zaměstnanci, sponzoři a řada příznivců. Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, primátor města Hradce Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., náměstek primátora Mgr. Martin Hanousek, členka zastupitelstva Ing. Anna Maclová. Ti společně s architektem Ing. Otakarem Chocholou, zřizovatelkou PhDr. Jarmilou Karpašovou a ředitelkou školy Mgr. Miriam Urbanovou přestřihli slavnostní pásku. Následoval bohatý program, který si užili všichni zúčastnění. Kromě vystoupení dudáků, mažoretek a živé hudby si děti užily skákací hrad, mohly ochutnat jogurtovou zmrzlinu, opéct špekáček. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, na kterém se spolupodíleli i rodiče dětí. Vznikla designově velmi zdařená venkovní učebna z přírodních materiálů s mlatovou podlahou, která dotvořila areál centra PROINTEPO. Zcela logicky a nenásilně navazuje na stávající budovy a stala se jejich nedílnou součástí. V rámci hospodaření s vodou vznikla zelená střecha, která odlehčuje kanalizaci a dešťová voda je zachytávána do retenčních nádrží. Tato voda je využívána pro zalévání okolní zahrady a vyvýšených záhonů. Díky zelené střeše se vytvořil i životní prostor pro hmyz. V rámci ekologického vedení dětí a žáků vznikly vyvýšené záhony, na kterých žáci participovaly jednoduchými ručními pracemi (natírání, osázení rostlinami) a nadále budou o rostliny pečovat. Příjemné klima dotváří zelené stěny. Jedná se o kovovou mříž, která je upevněna z bočních stran venkovní učebny k dřevěným hranolům a zakončena je záhonem. Zde jsou nasázené rostliny, které postupně prorostou celou mříží a vytvoří tak dojem celistvé zelené stěny. Jedná se převážně o plaménky a pnoucí jasmíny. Záhony jsou doplněné šalvějemi, echinaceemi a dalšími nepopínavými rostlinami trvalého charakteru. Přirozenou součástí venkovní učebny zůstala vzrostlá bříza, která také poskytuje přirozené zastínění. Žáci v rámci praktického vyučování vyrobili domek pro hmyz a ptačí budky a krmítka pro pozorování ptáků. Všechny tyto prvky jsou součástí zahrady v blízkém okolí pergoly. Úžasné atmosféře přálo i počasí. Všichni si prosluněnou zahradní slavnost náramně užili.