12.4.2021  |  Zahájení provozu PROINTEPA 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zveřejňujeme informace k organizaci a provozu školy od 12. dubna 2021. 1. Provoz ZŠ a SŠ od 7:00 do 16:00 hodin. 2. Provoz MŠ od 7:00 do 15:00 hodin. 3. Testování dětí a žáků: • Bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Děti/žáci, kteří se nemohou účastnit testování v určený den, budou otestováni v první den jejich přítomnosti. Dále bude testování pokračovat dle rozvrhu testování (pondělí, čtvrtek). • Testovací místa jsou pro tyto účely určeny – prostory šatny ZŠ a vestibul v pavilonu J1. Testovací místa budou v provozu od 7:00 do 8:00 hodin. V případě příchodu po tomto času nebo v jiný než testovací den se bude dítě/žák hlásit na recepci. Recepční zkontaktuje určenou osobu a ta provede na určeném místě testování. • Vyhodnocení testu trvá 15 minut. Počítejte tedy s časovou rezervou, aby mohl žák zahájit vyučování v 8:00 nebo dle platného rozvrhu pro školní rok. • Vlastní průběh testování - dítě/žák přijde do školy a přes atrium přijde k jednomu ze dvou testovacích míst. Maximální počet dětí/žáků u jednoho testovacího místa je 5. Každý žák/dítě počká 15 minut na vyhodnocení testu. V případě negativního testu žák/dítě po odložení svrchního oblečení a přezutí odchází do své třídy. V případě pozitivního testu žák/dítě odchází v doprovodu rodiče/sám domů. Rodič bude vždy o odchodu informován. Na testovacích místech budou dva určení zaměstnanci, kteří budou zodpovídat za dodržování pravidel hygieny, budou vysvětlovat postup testování a dohlížet při samoodběru žáka/dítěte z nosohltanu. Dále budou zodpovídat za likvidaci testovacích sad. K dispozici zde budou igelitové pytle k likvidaci odpadu. • Upozorňujeme rodiče, že testování je organizačně i časově náročné a může se stát, že budete na testování čekat. Žádáme Vás také o dodržování rozestupů a maximálního počtu dětí/žáků u testovacích míst. • Vchod k recepci bude uzavřen. • Žádáme rodiče aby zvážili svoji přítomnost u testování. Vaše přítomnost a podpora při testování usnadní celou situaci s testováním Vašim dětem i nám. Týká se především rodičů, kteří vědí, že jejich dítě nezvládne nebo bude mít problém se samovyšetřením. Pokud přesto nebudete moci přijít, přikládáme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, který je nutné vyplnit a podepsat. Vyplněný dokument přineste v první testovací den s sebou. Kdo tuto možnost nemá, může jej vyplnit při prvním testování ve škole. • Děti/žáci nemohou být nuceni k účasti na testování. V tomto případě se žák neúčastní prezenčního vzdělávání a nemá nárok ani na distanční vzdělávání. Rodič mu musí napsat omluvenku a tento žák má omluvenou absenci, jako v případě nemoci. Třídní učitel zasílá k vypracování domácí úkoly. • K testování musí přijít děti a žáci bez příznaků infekčního virového onemocnění. Neposílejte své děti do školy v případě, že mají zvýšenou tělesnou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy. • Ostatní dny, kdy neprobíhá pravidelné testování je příchod do školy standardní za dodržení všech hygienických opatření. U vstupu do školy se již nebude měřit tělesná teplota. 4. V prostorách školy platí i nadále veškerá hygienická opatření, která byla nastavena před uzavřením škol (respirátory ve společných prostorech i ve třídách, stravování podle tříd, neslučování dětí, zachování homogenních skupin, časté větrání…). 5. Stravování dětí a žáků: • V době uzavření školy se veškerá strava odhlašuje automaticky. Od 12. dubna 2021 je opět ve Vaší kompetenci přihlašování a odhlašování. Strava je přihlášena dle Vašich požadavků na začátku školního roku. Prosíme Vás o kontrolu. 6. V příloze zasíláme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, leták pro rodiče se základními informacemi a leták pro děti a žáky se základními informacemi. Více se můžete dočíst zde https://testovani.edu.cz V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte ředitelku školy – Mgr. Miriam Urbanovou. Těšíme se na Vás a Vaše děti a doufáme, že zbytek školního roku proběhne v klidu a bez dalších mimořádných opatření. Mgr. Miriam Urbanová Ředitelka školy