Naše škola získala dotaci na podporu doučování pro žáky ZŠ. Tato aktivita byla financována Evropskou unií - Next Generation EU. Za tuto finanční podporu děkujeme.