Centrum PROINTEPO zasáhla smutná zpráva.
Ve věku devětasedmdesáti let zemřel ve středu 20. března doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
Do poslední chvíle poskytoval našim dětem a žákům velmi kvalitní ortopedickou péči. Vždy byl velmi vlídný, děti rozesmál, uklidňoval i podporoval.
Pan docent byl významná a vážená osobnost a jeho náhlý a nečekaný odchod nás všechny zasáhnul.

 

 

V zařízení PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. probíhá od 01. 10. 2022 ordinace ortopedického lékaře Doc. MUDr. Karla Karpaš, CSc.

Odbornost ortopedického lékaře je smluvně zajištěna se všemi zdravotními pojišťovnami a péče je poskytovaná klientům zdarma.

 

Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. zajišťuje:

 • ortopedickou konziliární činnost

 

Ordinační doba ortopedického lékaře je 1x za 14 dní vždy ve středu od 10:00 do 12:00 hod.

 

Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc., se narodil 21. 07. 1944. Studoval a promoval na LFUK v Hradci Králové v roce 1968. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na ortopedickou kliniku. Od roku 1972 pracoval jako odborný asistent LF UK. V roce 1972 složil atestaci z ortopedie a traumatologie I. stupně a v roce 1977 II. atestaci ze stejného oboru. V roce 1985 obhájil kandidátskou práci a byl mu přiznán titul kandidáta lékařských věd. V roce 1989 byl jmenován docentem. Od roku 1990 vedl ortopedickou kliniku LF a FN, jako její přednosta. Absolvoval studijní pobyty na ortopedických pracovištích ve Varšavě, Amsterdamu, Frankfurtu n. M., Moskvě, Tbilisi, Kurganu, Budapešti, USA. Spolu se svými pracovníky zorganizoval 19. ročníků mezinárodních kongresů s návštěvou Evropských i mimo evropských specialistů a odborníků. Je absolventem dlouhodobého kurzu reflexní terapie (prof. Lečík).

Po odchodu do důchodu zůstal pracovat na klinice, podílel se na výuce všeobecného i stomatologického směru. Dále přednáší na katedře chirurgických oborů University Ostrava a na Universitě Hradec Králové. Celkově publikoval více než 65 původních prací v domácím i zahraničním písemnictví a přednesl přes 350 přednášek na domácích i zahraničních akcích. 

Je členem:

 • České společnosti pro ortopedii a traumatlogii,
 • redakční rady časopisu Ortopedie,
 • Evropské společnosti pro kostní a kloubní záněty,
 • člen zkušební komise MZD pro atestační zkoušky z ortopedie,
 • SICOT,
 • školitelů studentů postgraduálního doktorského studia,
 • oponentní komise výzkumu FVZ UO HK,
 • komise pro SZZ z oboru chirurgie LF UH HK a FZV UO HK,
 • komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském programu chirurgie LF UK HK,
 • European Society for Joint and Bone Infects,
 • Unitas spondylochirurgorum et spondyliartrorum Polaniae .

Soubory ke stažení