Příjemce dotace: PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

 

Název projektu: Zvýšení a zlepšení kvality výuky na PROINTEPO - SŠ, ZŠ, MŠ

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001662

 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 487 206,- Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv (pro MŠ)
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská gramotnost
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv (pro ZŠ)
 • Tandemová výuka
 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v ZŠ

 

 

Soubory ke stažení

PDF plakát_PROINTEPO - SŠ,ZŠ,MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF plakát_SŠ PROINTEPO.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF Plakát_ZŠ a MŠ PROINTEPO_.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)