Zahlavi5

Psychologie

Prointepo – komplexní rehabilitace s.r.o. je zařízení fungující při Prointepo – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. a svým klientům poskytuje psychologickou péči.

V rámci komplexnosti služeb nabízíme také fyzioterapii, logopedii a ergoterapii, které propojujeme podle individuálních potřeb dítěte. Bližší informace o dalších terapiích jsou na našich stránkách rovněž k dispozici.   

Psychologická péče zahrnuje:   

  • diagnostiku rozumových schopností
  • diagnostiku školní zralosti
  • diagnostiku psychických poruch
  • individuální práci s dítětem
  • pomoc při zvládání akutních krizových situací
  • práci s celou rodinou

Účelem psychologické diagnostiky je u dětí do 3 let především posouzení vývojových charakteristik (posouzení vývojové zralosti nebo odchylek psychomotorického vývoje), u starších dětí se jedná o posouzení rozumových schopností, specifických dovedností, osobnostních charakteristik a případných psychických poruch. Nejčastěji k nám docházejí děti s výukovými nebo výchovnými potížemi.

Účelem individuální práce s dítětem je podpůrná psychoterapie nebo vedení podle posouzení psychologa na základě informací od rodičů, lékařů, učitelů nebo jiných pečujících osob. Podle potřeby je možná také práce s celou rodinou.  

Poskytované služby jsou určeny dětem od 2 do 18 let, které mají jakékoliv potíže psychologického charakteru.

Na co se připravit:

Naše služby jsou prováděny ambulantně v pracovně psychologa po předchozím objednání (kontakt je uveden níže). Při první konzultaci je s rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte realizován podrobný rozhovor a podle zjištěných informací je navržen další postup.

V případě psychologické diagnostiky je prováděno komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření, které je většinou rozděleno do více sezení, s ohledem na zakázku a individuální možnosti dítěte. Vždy se snažíme zajistit optimální výkon dítěte. K diagnostické rozvaze používáme metody podle potřeby vyšetření. Vedle klinických metod používáme Wechslerovu inteligenční škálu pro děti WISC-III, Inteligenční a vývojovou škálu pro děti IDS, Neverbální inteligenční test SON-R, metody pro zjištění úrovně paměti, pozornosti a exekutivních funkcí (Paměťový test učení, Rey-Osterriethova komplexní figura, Číselný čtverec, Test cesty aj.), metody k vyšetření osobnosti, testy školní zralosti, kresebné techniky a další. Vlastní posouzení a závěry poté doplňujeme o informace získané ze strany vzdělávací instituce nebo dalších pečujících osob. Na závěr jsou rodiče nebo zákonní zástupci pozváni ke konzultaci závěrů a jsou s nimi probrána další doporučení a možnosti.

V případě potřeby individuálního vedení dítěte je rovněž nejprve realizován podrobný rozhovor s rodiči a dítětem (podle jeho věku), na jehož základě je stanoven další postup. V tomto případě je další spolupráce velmi individuální.

Úhrada služeb:

Veškerá péče je v našem zařízení hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven, klient tedy tyto služby nehradí přímo. Jedná se o pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211).

Jak nás kontaktovat:

Psycholog: Mgr. Bc. Zuzana Králová 

Ordinační doba:
pondělí 7:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00
úterý 7:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
středa 7:00 – 12:00 / 12:30 – 14:00
čtvrtek 7:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00
pátek 7:00 – 12:00     
 
Jiný termín dle domluvy.
 

Kde nás najdete:

Prointepo – komplexní rehabilitace s.r.o.
Hrubínova 1458
500 02   Hradec Králové

Zastávka autobusu č. 12, 14 Metuje