Fyzioterapie

je obor poskytující diagnostiku, léčbu a prevenci poruch a patologií pohybového systému. V rámci provádění fyzioterapie jsou v našem zařízení používány standardizované postupy a metodiky. Fyzioterapeutické intervence probíhají dle potřeb každého dítěte. Jednotlivé složky rehabilitace se vzájemně doplňují, nedílnou součástí je spolupráce s dalšími odborníky, ale i s rodiči.

Nejčastější problémy, s kterými k nám přicházíte:

 • neurologická onemocnění, např. dětská mozková obrna, svalové dystrofie, myopatie
 • genetická a metabolická onemocnění
 • onemocnění dýchacího ústrojí
 • opoždění psychomotorického vývoje,
 • vadné držení těla, skoliózy, plochonoží
 • úrazy a pooperační stavy

Nejčastější fyzioterapeutické postupy a metodiky, které využíváme:

 • Koncept bazální posturální programy
 • Akrální koaktivační terapie pro děti
 • CORE STABILITY – prevence a terapie
 • Klappovo lezení
 • Synergická reflexní terapie
 • RedCord systém-Neurac I.
 • Diagnostika a terapie HSSP
 • SM systém-funkční mobilizace a mobilizace páteře
 • Kinesiotaping
 • Bazální stimulace
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních
  technik páteře a periferních kloubů
 • Propriofoot koncept
 • Cvičení na velkých míčích
 • Cvičení dle Schrothové
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí (2 – 17let)

 

Poradenství a  výběr  vhodných kompenzačních pomůcek:

 • Nedílnou součástí péče je poskytování poradenství, konzultací i ukázek terapií zákonným zástupcům.
 • Součástí námi poskytované péče je také pomoc při výběru kompenzačních pomůcek různého typu.

Základní informace o průběhu fyzioterapeutické péče:

Fyzioterapeutická péče je poskytována na základě doporučení odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog), který vystaví předpis k fyzioterapii (FT poukaz). Od 1. 1. 2019 provádí vyšetření a předepisuje poukazy na terapie rehabilitační lékař přímo v zařízení PROINTEPO MUDr. Michal Bednář, Ph.D.. K první terapii je nutné přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a žádoucí jsou také lékařské zprávy dítěte z předchozích lékařských vyšetření k posouzení zdravotního stavu dítěte.

Věková hranice dětí, kterým poskytujeme péči

 • u ambulantních dětí od 3 let po dovršení 18 let věku.
 • U dětí našeho zařízení do 26 let věku.

Fyzioterapeutická péče v našem zařízení je hrazena ze zdravotního pojištění, v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven. Poskytované služby jsou tak kompletně hrazené pojišťovnami. Smlouvy máme s těmito pojišťovnami: VZP (111), VOZP ČR (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPŠ (209), ZPMV ČR (211).

Fyzioterapeuti:

Zuzana Dryeová, DiS

Bc. Klára Posejpalová, Dis.

Bc. Karolína Kulhavá