Zdravotní služby poskytuje PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. Zajišťuje péči v oblasti fyzioterapie, ergoterapie, klinické logopedie a psychologie. Poskytuje také odbornou lékařskou péči v oblasti rehabilitačního lékařství, ortopedie a neurologie.

Veškerá odborná péče poskytovaná v zařízení PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. je smluvně zajištěna se všemi zdravotními pojišťovnami a je poskytovaná klientům zdarma.

Komplexní rehabilitace úzce spolupracuje s PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o..

 

Provoz zařízení je omezen v období letních prázdnin, kdy jsou terapie prováděny prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu.