Zahlavi7

Zdravotní služby

PROINTEPO  - komplexní rehabilitace s.r.o. poskytuje zdravotní služby v odbornostech:

  • Fyzioterapie
  • Klinická logopedie
  • Klinická psychologie
  • Ergoterapie

 

  • máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami - žáci a klienti mají zdravotní služby zdarma
  • diagnostiku provádí odborní lékaři, kteří úzce spolupracují s našimi terapeuty (neurolog, rehabilitační lékař a ortoped)
  • všechny terapie jsou přirozenou součástí a prolínají celým dnem žáka