OSOBNÍ ASISTENCE

Adresa sídla poskytovatele: 

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02
IČO: 25263633
právní forma: společnost ručením omezeným
statutární zástupce: PhDr. Jarmila Karpašová, Mgr. Karolína Váchová, MBA

 

Místo poskytování služby:

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02

Časový rozsah služby: Pondělí - Pátek / 6:30 – 16:00 - omezení služby v době hlavních prázdnin

Kontakty:
Sekretariát: telefon: (+420) 495 538 989, (+420) 777 127 239
e-mail: prointepo@prointepo.org
webové stránky: www.prointepo.org

vedoucí sociální služby: Mgr. Miriam Urbanová, tel.: 777 127 239
vedoucí osobní asistent: Marie Prokešová

sociální pracovník: Bc. Jana Kučerová, tel.: 722 947 301

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání:

Poskytovatel PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. poskytuje službu osobní asistence dětem a mládeži od 3 do 28 let, kteří navštěvují
PROINTEPO – Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu s.r.o. v Hradci Králové. Služba umožňuje klientům zapojení se do všech mimoškolních, zájmových a společenských aktivit. Služba osobní asistence usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a dovedností klienta. Osobní asistent napomáhá kompenzaci postižení klienta, a tím setrvání v rodině
a přirozeném prostředí.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

 • osoby v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního postižení – tělesného, mentálního, kombinovaného či chronického onemocnění, které potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby
 • věková struktura 3 - 28 let
 • služba je z kapacitních důvodů poskytována osobám, které jsou žáky PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o

Cíle:

 • zajištění kvalitní a kvalifikované služby
 • možnost vést běžný způsob života v přirozeném prostředí
 • minimalizace dopadu zdravotního postižení
 • podpora sociálního začleňování
 • rozvoj schopností, dovedností a posílení sebevědomí
 • rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v péči o vlastní osobu
 • integrace do běžné společnosti
 • podpora klienta i rodiny při uplatňování jejich práv a zájmů

Zásady:

 • jednat s každým člověkem jako s jedinečnou osobností
 • respektovat a podporovat individuální názory a přání klientů
 • ctít a zachovávat důstojnost a soukromí klientů
 • ctít a zachovávat důvěrnost informací
 • podporovat a rozvíjet nezávislost klientů na službě
 • respektovat a naplňovat práva klientů
 • spolupracovat s rodinou i přáteli klientů
 • vnímat klienty a jejich sociální vazby komplexně
 • spolupracovat s dalšími organizacemi

Soubory ke stažení

PDF Veřejný závazek 11-18.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)