Zahlavi2

Veřejný závazek

OSOBNÍ ASISTENCE

adresa sídla poskytovatele: Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02
IČO: 25263633
právní forma: společnost ručením omezeným
statutární zástupce: Mgr. Karolína Karpašová

místo poskytování služby:
PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02
časový rozsah služby: Pondělí - Pátek / 6:30 – 16:00 - omezení služby v době hlavních prázdnin

kontakty:
telefon, fax: 495 538 989
mobil: 777 127 239
e-mail: prointepo@prointepo.org
webové stránky: www.prointepo.org

vedoucí sociální pracovník: Mgr. Miriam Urbanová, mobil: 777 127 239
vedoucí osobní asistent: Marie Prokešová, mobil: 777 116 405

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

poslání: Centrum Prointepo poskytuje službu osobní asistence dětem a mládeži od 3 do 26 let, kteří navštěvují PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. v Hradci Králové. Služba umožňuje klientům zapojení se do všech školních, zájmových a společenských aktivit. Osobní asistent napomáhá kompenzaci postižení klienta, a tím setrvání v rodině a přirozeném prostředí.

cílová skupina:
- osoby v nepříznivé sociální situaci v důsledku tělesného, kombinovaného, mentálního a zdravotního postižení nebo chronického onemocnění
- věková struktura 3 – 26 let
- služba je z kapacitních důvodů poskytována osobám, kteří jsou žáky PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

cíle:
- zajištění kvalitní a kvalifikované služby
- možnost vést běžný způsob života v přirozeném prostředí
- minimalizace dopadu zdravotního postižení
- podpora sociálního začleňování
- rozvoj schopností, dovedností a posílení sebevědomí
- rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v péči o vlastní osobu
- integrace do běžné společnosti
- podpora klienta i rodiny při uplatňování jejich práv a zájmů

zásady:
- jednat s každým člověkem jako s jedinečnou osobností
- respektovat a podporovat individuální názory a přání klientů
- ctít a zachovávat důstojnost a soukromí klientů
- ctít důvěrnost informací
- podporovat a rozvíjet nezávislost klientů na službě
- respektovat a naplňovat práva klientů
- spolupracovat s rodinou i přáteli klientů
- vnímat klienty a jejich sociální vazby komplexně
- spolupracovat s dalšími organizacemi

Soubory ke stažení

PDF veřejný závazek 2017.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)