... Takže se z původně mého „nutně stráveného víkendu na kurzu“, kde získám nejen nutné informace pro svoji práci, stalo něco, co je skutečně obohacující v mnoha směrech. Baví mě lektoři, kteří čerpají především ze své praxe. Baví mě výklad, který nenudí, ale strhává k vlastní realizaci, k zamyšlení….. který vzbuzuje emoce, otevírá srdce a nutí upozadit své vlastní ego. Neboť za každým dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo handicapem je příběh, který nelze nechat bez povšimnutí. Příběh, který potřebuje pochopení. Příběh, který nelze soudit, nikdy....

 

... Objevila jsem Prointepo. Bylo mi sympatické také tím, že je zde školka, škola i střední škola pod jednou střechou. Ideální kombinace pro „školomily“. Toto všechno dohromady mi bylo jaksi známé a dávalo pocit tepla domova. Proto když mě to sem znovu zavedlo v podobě možnosti zde absolvovat kurz, případně i praxe jako jeho součásti, měla jsem jasno...

 

... Poděkování  - Děkuji lektorům kurzu, pedagogickým pracovníkům a asistentům pedagoga, kteří odvádějí skvělou práci a především všem žákům, kteří školu navštěvují, za jejich úžasnou spolupráci při výuce v rámci mé povinné praxe. Jsem vděčná, že jsem měla tu možnost absolvovat kurz v zařízení, jako je Prointepo. Byla to cenná zkušenost, kterou bych doporučila každému, kdo se chce stát asistentem pedagoga ...