Zahlavi4

Základní informace

Poskytujeme péči v oblasti fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie a také odbornou lékařskou péči.

Veškerá odborná péče poskytovaná v zařízení PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. je smluvně zajištěna se všemi zdravotními pojišťovnami a péče je poskytovaná klientům zdarma.

Všichni terapeuti poskytující péči jsou vzdělaní ve svém oboru, pracují bez odborného dohledu a mezi sebou úzce spolupracují. Tvoří multidisciplinární tým: fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped, psycholog a speciální pedagog.

Každý týden v našem zařízení provádí lékařské vyšetření rehabilitační lékař, dle potřeby pak také ortoped a neurolog. Tito lékaři provádějí konziliární vyšetření dětí, předepisují terapie, dozorují řízenou rehabilitaci. Pokud je potřeba, zajišťují spolupráci s dalšími odbornými lékaři z jiných pracovišť.

V rámci školy se terapeuti účastní odborných komisí, které jsou prostorem pro konzultaci a spolupráci všech členů týmu, sdělení problematických oblastí u konkrétních dětí a navržení vhodných opatření. 

Provoz Komplexní rehabilitace - zdravotní služby - fyzioterapie, logopedie, psychologie, ergoterapie budou v době letních prázdnin k dispozici takto:
 
Červenec: 1 -   3. 7. 2020   od 7,00 do 15,00 hod
Srpen:       3 - 28. 8. 2020  od 7,00 do 15,00 hod