Nové termíny kurzu Studium pro asistenty pedagoga

Leden - Duben 2024 - volno

Duben - Červen 2024 - volno

  • přihlášku stáhnete v sekci soubory ke stažení (dole na stránce)
  • vyplněnou přihlášku pošlete na email: personalista@prointepo.org

 

Informace o kurzu Studium pro asistenty pedagoga

Akreditace:         MŠMT vzdělávání asistentů pedagoga: Č.j.: MSMT – 569/2019-1-134

Obsaz kurzu:      Účastníci kurzu si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s dětmi a žáky s nejrůznějšími druhy postižení, základní zákony a vyhlášky, seznámí se s kompenzačními a zdravotními pomůckami.

KURZ  je veden  lektory, kteří mají dlouholeté odborné i praktické zkušenosti


Rozsah kurzu:                  kurz zahrnuje 88 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky - celkem 128 hodin, kurz probíhá o víkendech

Místo kurzu:                     PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové

Cena kurzu:                     11.900 Kč

Zodpovědná osoba:        Lenka Pešáková, kontakt: personalista@prointepo.org, tel.: 725 913 710

                                            Mgr. Karolína Váchová, MBA, kontakt:  vzdelavani@prointepo.org

 

CO ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

  • Kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a tím splnění podmínek zákona č.561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 vyhlášky č. 73/2005 o zřízení funkce asistenta pedagoga
  • Získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a jiné) a romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiku práce asistenta pedagoga a praktické dovednosti asistenta pedagoga
  • Odborně vzdělaný asistent umožní klientovi začlenit se do běžných aktivit vrstevníků (tj. oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a jiné) a potažmo získat uplatnění na trhu práce


PODMÍNKY PŘIJETÍ
Dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, předpokládaný zájem účastníka o danou problematiku.

Asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Soubory ke stažení

PDF Akreditace AP_2025.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF INFORMACE o kurzu AP 1-4-2024.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF PŘIHLÁŠKA 1-4-2024.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF PŘIHLÁŠKA 4-6 2024.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF INFORMACE o kurzu AP 9-12-2023.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)