V zařízení PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. probíhá od 1. 9. 2019 ordinace rehabilitačního lékaře MUDr. Michala Bednáře, Ph.D.

Odbornost rehabilitačního lékaře je smluvně zajištěna se všemi zdravotními pojišťovnami a péče je poskytovaná klientům zdarma.

MUDr. Bednář, Ph.D. zajišťuje:

  • komplexní rehabilitační vyšetření,
  • kontrolní a cílená rehabilitační vyšetření,
  • provádí měkké a mobilizační techniky,
  • stanovuje dlouhodobý rehabilitační plán u vyšetřovaných klientů,
  • nabízí konzultace zdravotního stavu klienta se zákonným zástupcem,
  • provádí poradenství ohledně zajištění protetických pomůcek,
  • vypisuje žádanky a poukazy na vybrané protetické pomůcky
  • předepisuje poukazy na vyžádanou péči (fyzioterapie, ergoterapie)

Ordinační doba rehabilitačního lékaře je 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.

E-mail.: bednar@prointepo.org

 

 

 

MUDr. Michal Bednář (1976), neurolog a rehabilitační lékař. Promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 2001, získal specializovanou způsobilost v oboru neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína, licenci pro elektromyografii a myoskeletální medicínu. Působil 10 let ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v letech 2010-2012 jako primář (zástupce přednosty) neurologické kliniky, následně do roku 2015 jako vedoucí lékař lůžkového oddělení rehabilitační kliniky. Podílel se na výuce lékařů i fyzioterapeutů a získal vědeckou hodnost Ph.D. za práci týkající se výzkumu migrény. V letech 2016-2018 pracoval jako primář Neurologického oddělení a Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov. 

     Od roku 2018 pracuje jako neurolog-elektromyografista a rehabilitační lékař v privátní sféře, založil vlastní rehabilitační pracoviště a spolupracuje s řadou fyzioterapeutických pracovišť v Hradci Králové. Mezi jeho odborné zájmy patří mj. rehabilitace u dětí a problematika dětské mozkové obrny a spasticity. Absolvoval certifikovaný kurz rehabilitace v pediatrii (prof. Kolář, FN Motol Praha), kurz rehabilitace spastické parézy a aplikace botulotoxinu A-B (garantováno prof. Graciesem), kurz A Vojtovy metody u dětí pro lékaře (RL Corpus, Olomouc). V rámci zájmu o dětskou rehabilitaci se také seznámil se synergickou reflexní terapií včetně atlasové terapie dle Arlena. V době působení na Rehabilitační klinice FN HK se školil na pracovišti dětské rehabilitace vedené MUDr. E. Popperem. Jako jediný lékař v širším regionu provádí aplikaci botulotoxinu pro spasticitu nejen u dospělých pacientů, ale také u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Spolupracuje s pacientskými organizacemi a bývá pravidelným hostem pořadu radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. V Prointepu pracuje na částečný úvazek jako rehabilitační lékař od r. 2018.