V zařízení PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. probíhá od 1. 9. 2019 ordinace rehabilitačního lékaře MUDr. Michala Bednáře, Ph.D.

Odbornost rehabilitačního lékaře je smluvně zajištěna se všemi zdravotními pojišťovnami a péče je poskytovaná klientům zdarma.

MUDr. Bednář, Ph.D. zajišťuje:

  • komplexní rehabilitační vyšetření,
  • kontrolní a cílená rehabilitační vyšetření,
  • provádí měkké a mobilizační techniky,
  • stanovuje dlouhodobý rehabilitační plán u vyšetřovaných klientů,
  • nabízí konzultace zdravotního stavu klienta se zákonným zástupcem,
  • provádí poradenství ohledně zajištění protetických pomůcek,
  • vypisuje žádanky a poukazy na vybrané protetické pomůcky
  • předepisuje poukazy na vyžádanou péči (fyzioterapie, ergoterapie)

Ordinační doba rehabilitačního lékaře je 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.