Školní družina je v provozu od 6.30 hod. do zahájení výuky a odpoledne po ukončení vyučování až do 16.00 hod. Navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy a kvalifikovaný pedagog pracuje s dětmi formou pohybových, relaxačních a zájmových aktivit. Školní družina využívá zahrady, tělocvičny a volných tříd dle potřeby a zájmových aktivit.

 

Soubory ke stažení

PDF ŠVP Družina Rok v tradicích.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,9 MB)
PDF Vnitřní řád ŠD aktualizace září 2017.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)