Cílem spolku Prointepo dětem je podpora a pomoc při zajišťování komplexní péče nemocným a postiženým dětem v PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.

Spolek Prointepo dětem funguje již od roku 2005 na podporu aktivit a materiálního a nemateriálního rozvoje PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.. Díky podpoře spolku mohla škola v letech 2005-2007 rozšířit své prostory přístavbou. Spolek realizoval také velký projekt na podporu integrace dětí a žáků se SVP pomocí osobních asistentů - "Zvládnu to i já!"

Předmět činnosti Spolku Prointepo dětem
a) podpora a pomoc při zajišťování komplexní péče v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální osobám se zdravotním postižením, kombinovaným postižením a zdravotním oslabením
b) materiální i nemateriální podpora rekonstrukce a výstavby a vybavení sídla Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o.
c) pomoc při organizování výchovně vzdělávací, rehabilitační, kulturní, sportovní a rekreační činnosti pro zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné osoby, zejména děti

Kontaktní informace:
Spolek Prointepo dětem
Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové

IČO: 266 74 548
číslo účtu: 107-9961480227/0100

Předsedkyně Spolku Prointepo dětem:
Mgr. Karolína Váchová
Tel.: +420 731 575 981
E-mail: vzdelavani@prointepo.org