Naše centrum PROINTEPO je od června 2007 registrováno jako poskytovatel sociální služby Osobní asistence.

"S tvojí pomocí dokážu víc" je motto, kterým se řídí naši asistenti při každodenní pomoci dětem a dospělým, kteří jsou klienty sociální služby.

Poskytované úkony:

a)    pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 4. pomoc při přesunech na lůžko nebo vozík

b)    pomoc při osobní hygieně

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při použití WC

c)    pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě jídla a pití

d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

2. nákupy a běžné pochůzky

e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě)

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

g)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Samozřejmou součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství sociálním pracovníkem, zejména pomoc při vyřizování úředních záležitostí.

Sociální služba osobní asistence je pro klienty se zdravotním postižením -  tělesným, mentálním, kombinovaným či s chronickým onemocněním, kteří navštěvují PROINTEPO - Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu s.r.o.,  nenahraditelná. Klientům umožní plně se zapojit do všech činností školy, společenských a volnočasových aktivit. Osobní asistent pomáhá rozvíjet schopnosti, dovednosti a poznání dítěte. Podporuje a posiluje jeho sebevědomí, samostatnost a péči o vlastní osobu. Jeho práce pomáhá kompenzovat postižení dítěte.

V souladu s § 75 odst. 1, písm. a) zákona č. 108//2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů je poskytnutí úkonů osobní asistence hrazeno klientem, příp. zákonným zástupcem. Na tuto úhradu lze využít příspěvek na péči klienta.

Soubory ke stažení

PDF Popis realizace 11-18.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)