MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - zřizovatelka a jednatelka
Urbanová Miriam, Mgr. - ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ; 
vedoucí komplexní rehabilitace
Váchová Karolína, Mgr. – jednatelka, předsedkyně Spolku Prointepo dětem, pověřenec GDPR, kurz AP
Poskonková Ludmila, Mgr. - vedoucí učitelů pro školy
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Pešáková Lenka - personalistka, 
sponzoring, kurz AP
Prokešová Marie - vedoucí asistentů
 
 
 
 
PEDAGOGOVÉ
Blažek Karel - učitel Aj
Brzková Monika, Mgr. - třídní učitelka
Fialová Markéta, Ing. - učitelka MŠ
Hrůšová Lenka, Mgr. - třídní učitelka
Jelínková Naděžda, Mgr. - třídní učitelka
Ježková Karolína, Mgr. - učitelka MŠ
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitelka
Nejedlá Eva, Mgr. - učitelka Nj
Piskovská Pavlína, Mgr. - třídní učitelka SŠ
Poskonková Ludmila, Mgr. - učitelka
Prokopová Michaela, Mgr. - třídní učitelka
Raušerová Vanda - vychovatelka v družině
Skalský Jan, Mgr. - třídní učitel
Svatošová Veronika - třídní učitelka
Voříšková Bohdana, Mgr. - učitelka
 
 
ASISTENTI - OA a AP
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Fialová Markéta, Ing. - osobní asistent 
Holečková Kateřina - asistent pedagoga, osobní asistent
Janurova Romana - asistent pedagoga
Jeřábková Markéta - asistent pedagoga, osobní asistent
Ježková Renata - asistent pedagoga
Jurišová Jaromíra - asistent pedagoga, osobní asistent
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Lánová Lenka - asistent pedagoga
Olivová Iva - asistent pedagoga
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí osobních asistentů
Půlpánová Klára, DiS. - asistent pedagoga, osobní asistent
Raušerová Vanda - asistent pedagoga
Rýglová Iva - asistent pedagoga
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent
Šlégrová Jana - asistent pedagoga
Štěpová Adéla - asistent pedagoga 
Tipeltová Irena, Bc. - asistent pedagoga
Todorová Tatiana, Mgr. - asistent pedagoga
 
SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Hemrlíková Michaela, Bc. - ergoterapeut 
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Králová Zuzana, Mgr. Bc. - psycholog
Kučerová Jana, Bc. - sociální pracovník
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Lenderová Michala, Mgr. - psycholog SPC
Šimonová Barbora, Mgr. - klinický logoped
 
Bednář Michal, MUDr. Ph.D. - rehabilitační a poradenská péče 
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog
Charvát Jan, MUDr. - dětský ortoped
 
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Beranová Tereza - kuchyň/úklid
Erber Milan - údržba budov a zahrady
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid