MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - zřizovatelka a jednatelka
Urbanová Miriam, Mgr. - ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ; vedoucí komplexní rehabilitace
Váchová Karolína, Mgr. – jednatelka, předsedkyně Spolku Prointepo dětem, pověřenec GDPR, kurz AP
Poskonková Ludmila, Mgr. - zástupkyně ředitelky
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Pešáková Lenka - personalistka, sponzoring, kurz AP
Prokešová Marie - vedoucí asistentů

 
 
 
 
PEDAGOGOVÉ
Blažek Karel - učitel Aj
Dlouhá Jana, PhDr. Mgr.,Ph.D. - třídní učitelka
Fialová Markéta, Ing. - učitelka MŠ
Hrůšová Lenka, Mgr. - třídní učitelka
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitelka
Zasadilová Eva, Mgr. - učitelka Nj
Piskovská Pavlína, Mgr. - třídní učitelka SŠ
Poskonková Ludmila, Mgr. - učitelka
Prokopová Michaela, Mgr. - třídní učitelka
Skalský Jan, Mgr. - třídní učitel
Šejvlová Martina, Bc. - učitelka
Tůmová Kateřina, Bc. - učitelka MŠ
Todorová Tatiana, Mgr. - třídní učitelka
Tmejová Alena, Mgr. - učitelka
 
 
ASISTENTI - AP a OA
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, vychovatelka v družině
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Čapková Tereza - asistent pedagoga
Ježková Renata - asistent pedagoga, osobní asisten
Jurišová Jaromíra - asistent pedagoga, osobní asistent
Kaniščevová Lucie - asistent pedagoga
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Lánová Lenka - asistent pedagoga
Ondrová Lenka - asistent pedagoga
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí osobních asistentů
Půlpánová Klára, DiS. - asistent pedagoga, osobní asistent
Rychtářová Šárka - asistent pedagoga
Říčařová Jana - asistent pedagoga
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent
Sojková Charlotte - asistent pedagoga
Šlégrová Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Štěpová Adéla - asistent pedagoga 
Tipeltová Irena, Bc. - asistent pedagoga, osobní asistent
 
 
SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Frošová Iva, Mgr. Bc. - ergoterapeut
Hemrlíková Michaela, Bc. - ergoterapeut 
Kulhavá Karolína, Bc. - fyzioterapeut
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Kučerová Jana, Bc. - sociální pracovník
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Lenderová Michala, Mgr. - psycholog SPC
Veverková Eva, Mgr. - logoped
 
Bednář Michal, MUDr. Ph.D. - rehabilitační a poradenská péče 
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog
Karpaš Karel, Doc. MUDr., CSc. - ortopedická a poradenská péče
 
 
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Beranová Tereza - kuchyň/úklid
Struna Martin - údržba budov a zahrady
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid