Zahlavi6

Naši zaměstnanci

MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - zřizovatelka a jednatelka
Urbanová Miriam, Mgr. - ředitelka
Váchová Karolína, Mgr. – jednatelka, předsedkyně Spolku Prointepo dětem
Zerzánová Magda, Mgr. - zástupce ředitele pro školy
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Štěpová Markéta, Bc. - personalistka
Prokešová Marie - vedoucí asistentů
Nováková Alena - sponzoring
Petrů Dita, Mgr. - vedoucí pracoviště komplexní rehabilitace
 
PEDAGOGOVÉ
Csomorová Hana - učitelka MŠ
Hanzlíček Libor, Mgr. - učitel ZŠ
Hrůšová Lenka, Mgr. - třídní učitelka
Janáčková Nikola - vychovatelka v družině
Kolářová Barbora, Mgr. - třídní učitelka
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitelka
Matějíček Václav, Mgr. - učitel SŠ
Piskovská Pavlína, Mgr. - třídní učitelka SŠ
Prokopová Michaela, Mgr. - třídní učitelka
Skalský Jan, Mgr. - třídní učitel
Zerzánová Magda, Mgr. - vedoucí učitelka
Zouharová Zuzana, Bc. - učitelka MŠ
 
ASISTENTI - OA a AP
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Blažek Karel - asistent pedagoga
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Holečková Kateřina - asistent pedagoga, osobní asistent
Hudečková Jiřina - asistent pedagoga
Hurtová Zdena - asistent pedagoga, osobní asistent
Janáčková Nikola - asistent pedagoga, osobní asistent
Johnová Vladimíra – asistent pedagoga, osobní asistent
Kapras Miloslav, Mgr. – asistent pedagoga
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Labudová Eva - asistent pedagoga, osobní asistent
Matějíček Václav, Mgr. - asistent pedagoga, osobní asistent
Pancáková Radka, Bc. - asistent pedagoga, osobní asistent
Plašilová Veronika DiS. - asistent pedagoga
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí osobních asistentů
Pudilová Marta, Bc. - asistent pedagoga, osobní asistent
Romelová Pavlína - asistent pedagoga, osobní asistent
Řezáč Radek, Ing. - asistent pedagoga, osobní asistent
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent
 
SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Brock Blanka, DiS. - fyzioterapeut
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Hemrlíková Michaela, Bc. - ergoterapeut 
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Králová Zuzana, Mgr. Bc. - psycholog
Kučerová Jana, Bc. - sociální pracovník
Petrů Dita, Mgr. – fyzioterapeut
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Šaurová Lenka, Mgr. - psycholog SPC
Šimonová Barbora, Mgr. - klinický logoped
 
Charvát Jan, MUDr. - dětský ortoped
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog
Bednář Michal, MUDr. Ph.D. - rehabilitační a poradenská péče
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Beranová Tereza - kuchyň/úklid
Erber Milan - údržba budov a zahrady
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid