Zahlavi5

Naši zaměstnanci

MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - zřizovatelka a jednatelka
Urbanová Miriam, Mgr. - ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ; 
vedoucí komplexní rehabilitace
Váchová Karolína, Mgr. – jednatelka, předsedkyně Spolku Prointepo dětem, pověřenec GDPR
Matějíček Václav, Mgr. - zástupce ředitele pro školy
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Pešáková Lenka - personalistka
Prokešová Marie - vedoucí asistentů
Nováková Alena - sponzoring
 
 
 
PEDAGOGOVÉ
Blažek Karel - učitel Aj
Flígrová Barbora, Bc. - učitelka MŠ
Hrůšová Lenka, Mgr. - třídní učitelka
Jelínková Naděžda, Mgr. - třídní učitelka
Kadečková Nikola - třídní učitelka
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitelka
Matějíček Václav, Mgr. - učitel 
Nejedlá Eva, Mgr. - učitelka Nj
Piskovská Pavlína, Mgr. - třídní učitelka SŠ
Poskonková Ludmila, Mgr. - učitelka
Prokopová Michaela, Mgr. - třídní učitelka
Pudilová Marta, Bc. - vychovatelka v družině
Skalský Jan, Mgr. - třídní učitel
Svatošová Veronika - třídní učitelka
Zouharová Zuzana, Bc. - vedoucí učitelka MŠ
 
ASISTENTI - OA a AP
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Cyrankowski Martin, Mgr. - asistent pedagoga
Fialová Markéta, Ing. - asistent pedagoga, osobní asistent 
Holečková Kateřina - asistent pedagoga, osobní asistent
Janurova Romana - asistent pedagoga
Jeřábková Markéta - asistent pedagoga, osobní asistent
Ježková Renata - asistent pedagoga
Johnová Vladimíra – osobní asistent
Kopecká Kateřina - osobní asistent
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí osobních asistentů
Pudilová Marta, Bc. - asistent pedagoga
Půlpánová Klára, DiS. - asistent pedagoga, osobní asistent
Raušerová Vanda - asistent pedagoga
Rýglová Iva - asistent pedagoga
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent
Tipeltová Irena, Bc. - asistent pedagoga
 
SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Hemrlíková Michaela, Bc. - ergoterapeut 
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Králová Zuzana, Mgr. Bc. - psycholog
Kučerová Jana, Bc. - sociální pracovník
Petrů Dita, Mgr. – fyzioterapeut
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Šaurová Lenka, Mgr. - psycholog SPC
Šimonová Barbora, Mgr. - klinický logoped
 
Bednář Michal, MUDr. Ph.D. - rehabilitační a poradenská péče 
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog
Charvát Jan, MUDr. - dětský ortoped
 
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Beranová Tereza - kuchyň/úklid
Erber Milan - údržba budov a zahrady
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid