Centrum Prointepo je od června 2007 registrováno jako poskytovatel sociální služby Osobní asistence.

"S tvojí pomocí dokážu víc" je motto, kterým se řídí naši asistenti při každodenní pomoci dětem, které jsou klienty našeho centra.

A to především:
• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• při osobní hygieně
• při stravování
• při oblékání a svlékání a používání speciálních pomůcek
• při přesunech na invalidní vozík, na RHB kočárek
• při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
• při výchovných a aktivizačních činnostech
• při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
• při doprovodu na zájmové a volnočasové aktivity

Samozřejmou součástí služby je poskytování poradenství sociálním pracovníkem.

Zejména:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady a atd.)
• pomoc při uplatňování práv a zájmů
• obstarávání osobních záležitostí klientů i rodinných příslušníků

Služba osobní asistence je pro naše klienty s tělesným postižením a kombinovanými vadami, kteří navštěvují Základní a Mateřskou školu Prointepo s.r.o. nenahraditelná. Dítěti umožní plně se zapojit do všech činností školy, společenských a volnočasových aktivit. Osobní asistent pomáhá rozvíjet schopnosti, dovednosti a poznání dítěte. Podporuje a posiluje jeho sebevědomí, samostatnost a péči o vlastní osobu. Jeho práce pomáhá kompenzovat postižení dítěte.

Tato služba je (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) částečně hrazena rodiči z příspěvku na péči, který je přiznán jejich dítěti podle zdravotního postižení.