V pátek 24. 6. 2015 od 9.00 do 18.00 opět ožije kampus Univerzity Hradec Králové již 8. ročníkem Festivalu sociálních služeb, jehož doprovodné aktivity jsou letos zaměřeny v duchu motta: „S námořníky a piráty na prázdniny“. Smyslem Festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové a prostřednictvím pestrého programu nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou „poznat navzájem“ nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale může se aktivně zapojit i široká veřejnost.  Vstupné je zcela zdarma.

„Jsme velice rádi, že již podruhé je Festival zařazen mezi nejvýznamnější akce Hradce Králové Calendarium Regina. Zároveň nás těší i zájem široké veřejnosti o tuto akci, která nabízí nejen zábavu, ale i poučení. Je důležité být obeznámen s nabídkou služeb dříve, než potřeba nastane. Cílem města je nejen zajistit dostupnost těchto služeb, ale také o nich občany našeho města informovat“, říká Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu.

Festivalové městečko s pódiem a s více než šedesáti výstavními stánky vyroste opět mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou. Výstavní stánky návštěvníkům nabídnou mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb určených pro občany našeho města. Na mnoha stáncích bude připravena rozmanitá nabídka výrobků klientů sociálních služeb, a také žáků a studentů speciálních škol, které si budou moci návštěvníci zakoupit.

Po celou dobu trvání Festivalu bude festivalové městečko roztančeno vystoupeními na hlavním pódiu. V dopoledních hodinách bude program pódia nabit hudebními, tanečními i dramatickými vystoupeními klientů sociálních služeb a žáků základních, středních škol a ZUŠ. Od 12.30 zahraje Skautská kapela, od 14 hodin hradecký písničkář Michal Horák, následovat bude koncert Vlasty Horvátha, skupiny Terne Čhave a celý festival zakončí od 17 hodin hudba Honzy Vančury a Plavců.

Pestrý doprovodný program Festivalu oživí také parkovou plochu před UHK. Park bude s festivalovým městečkem propojen prostřednictvím stezky plné her a soutěží. Za splnění úkolu u piráta nebo námořníka získá soutěžící sladkou odměnu. Stezka vyústí u kreativní dílny a „tetovacího salonu“. Koutek pro nejmenší, stylizovaný jako samostatná loď, nabídne různé skládačky, houpačky, skákadla a lodičkové bazénky s míčky, vše chráněné od atrakcí pro „velké“. Opodál bude stát pirátský skákací hrad a maxi námořnická loď.

Dospělí návštěvníci si letos budou moci zasoutěžit o dvouhodinovou romantickou plavbu po Vltavě s večeří.

 

V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení za dostupné ceny. Po dobu trvání Festivalu bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava k nábřeží (naproti Filharmonii) vláčkem Dopravního podniku města Hradec Králové. Návštěvníci budou moci odtud za poplatek plout dále po Labi s Hradeckou paroplavební společností.

Pro seniory bude také letos připravena doprava speciálními autobusy. „Jedná se zatím o první zkušební „akci“ tohoto druhu, nástupními místy budou oblasti, kde jsou naši senioři ve větší míře ubytováni. Na základě zájmu budeme uvažovat v příštích letech o rozšíření této služby. Chceme tímto dát šanci zúčastnit se našeho Festivalu i lidem, kteří si třeba již na samostatnou jízdu dopravním prostředkem netroufají a přitom rozhodně nechtějí trávit čas jen mezi čtyřmi stěnami svého bytu“, říká PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové a rektora Univerzity Hradec Králové. „Festival je pro celou Univerzitu významnou akcí, studenti Ústavu sociální práce, který v těchto dnech slaví své pětileté výročí, patří mezi mnoho dalších studentů z UHK, kteří se na organizaci Festivalu také dlouhodobě podílí, je to pro ně velká příležitost získat nové zkušenosti z praxe v jejich oboru“, říká Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., ředitelka Ústavu sociální práce UHK.

Aula Univerzity bude také místem konání odborného semináře, který je určený pro širokou veřejnost. Seminář bude probíhat od 10.00 do 12.30 hodin, téma letošního semináře je „Rodina a její člen s duševním onemocněním“. Se svým příspěvkem zde vystoupí např. Mgr. Pavel Říčan - ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. a MUDr. Ivan Tůma, CSc. zástupce přednosty Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové. Premiéru zde budou mít i reportáže „Jak se žije rodinám v Hradci Králové“. 

 

Hlavním pořadatelem festivalu je Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura.

Bližší informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.festivalhk.cz a facebooku www.facebook.com/festivalhk

 

 

Kontakty pro další informace:

Mgr. Jana Fišerová, ředitelka
tel.: 605 273 718, e-mail: fiserova@vzdelavani.net

Soubory ke stažení

PDF TZ_Festival_socialnich_sluzeb.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)