A je tu červen a my Vás naposledy zdravíme v tomto školním roce z naší třídy! A co se u nás dělo? Opět jsme se nenudili! Tak zejména jsme navštívili ZOOPARK Stěžery, dále nás Tomášek Michera, náš spolužák, pozval k nim na zahradu, kde pro nás jeho maminka připravila občerstvení a my jsme se mohli dokonce vykoupat u nich v bazénu. Sluníčka jsme si užívali také na Bavlně, a to nejen při výtvarné výchově s Míšou, kde jsme kreslili křídami na chodník, ale především při fandění našim dětem z mateřské školy v rámci Atletického dne MŠ. Dále jsme navštívili „Hrajeme si hlavou“ nebo jsme jeli vlakem do Chlumce nad Cidlinou, kde jsme navštívili zámek Karlova koruna a místní zámecký park a restauraci. Závěr školního roku patřil Zahradní slavnosti a také klavírnímu koncertu profesora Župana u nás ve škole. Přejeme Vám krásné léto a budeme se na Vás opět těšit v září. Vaše IV. třída