Zahlavi5

Výtvory počítačového kroužku (21.3.2018)

Dneska jsme na kroužku neupravovali fotky, ale tvořili vlastní barevné blesky.