Zahlavi4

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže (21.12.2016)

Na jarmarku se nejenom prodávaly naše krásné výrobky a vánoční dekorace, ale také se udělovaly ceny! Za výtvarnou soutěž „Můj kamarád“, kterou naše škola v rámci výtvarného kroužku pořádala pro školy a školky v Hradci Králové za podpory Magistrátu města Hradec Králové. Podívejte se na naše oceněné a jejich dárečky. Děkujeme MMHK za finanční podporu této akce.