Zahlavi3

Příprava na praktický život ve III. třídě (3.11.2016)