Zahlavi2

Noc s Andersenem (3.5.2016)

V letošním roce se do projektu s názvem „Noc s Andersenem“ zapojila i naše škola. Tento projekt k podpoře dětského čtení proběhl již po šestnácté a konal se v noci ze 4. na 5. dubna. Tématem letošního pohádkového nocování bylo 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Na programu bylo kromě čtení pohádek H. Ch. Andersena celé odpoledne řada dalších společných aktivit – jednalo se zejména o sportovní a zábavní soutěže, literární a výtvarné činnosti s pohádkovou tématikou. Po večeři následovalo promítání pohádky pro děti. Vzhledem k tomu, že naše pohádkové nocování proběhlo bez větších problémů, zasloužili si všichni účastníci při ranním shrnutí pamětní průkaz a drobné odměny. Do projektu se celkem zapojilo 18 žáků z celé školy. Noc s Andersenem jsme si společně užili a již se všichni moc těšíme na tu v pořadí sedmnáctou, jež se bude konat 31. března 2017.