Zahlavi5

Děkujeme pojišťovně KOOPERATIVA za sponzorský dar ve výši 50.000 Kč (14.12.2016)

Včera jsme dostali krásný sponzorský dar od zaměstnanců pojišťovny Kooperativa a Agentury Východní čechy. Šek na 50.000Kč převzala paní ředitelka Jarmila Ajka Karpašová na předvánočním setkání Kooperativy v Peci pod Sněžkou. Mnohokrát tímto děkujeme Kooperativě a především jejím zaměstnancům za krásný vánoční dárek, díky kterému budeme moci Centrum Prointepo dále rozvíjet!!! Děkujeme!