Čarodějnický rej i v Prointepu! Přivolali jsme dokonce i sněžení. Pátek byl opravdu čarodějnický den! Skákali jsme přes oheň, házeli havětí do košíku, vařili kouzelnické lektvary, lovili zakleté ryby, vyráběli čarodějnice i plnili čarodějnickou překážkovou dráhu. Odměnou byl pečený buřt, to jsme si pochutnali J