Děti ze 4 třídy byly na výletě na Matějské pouti, odkud si přivezly spoustu pěkných zážitků.