Zahlavi5

Studium pro asistenty pedagoga

Termíny kurzů v roce 2017 a 2018 jsou již obsazené!!! V současné době nepřijímáme další uchazeče o kurz pro asistenty pedagoga!

 

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA
 

(Akreditace MŠMT vzdělávání asistentů pedagoga: Č.j.: MSMT- 10495/2016-1-350) 

Účastníci kurzu si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s dětmi a žáky s nejrůznějšími druhy postižení a romskými dětmi, základní zákony a vyhlášky, seznámí se s kompenzačními a zdravotními pomůckami 

KURZ  je veden  lektory, kteří mají dlouholeté odborné i praktické zkušenosti

CENA: 7.900,- Kč

TERMÍN KURZU: 

  • kurzy plánované na rok 2018 jsou již obsazené !!!

ROZSAH KURZU: 

  • kurz zahrnuje 88 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky - celkem 128 hodin
  • kurz probíhá o víkendech

KDE: PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové

KONTAKT: Mgr. Karolína Karpašová - vzdelavani@prointepo.org

CO ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a tím splnění podmínek zákona č.561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 vyhlášky č. 73/2005 o zřízení funkce asistenta pedagoga

Získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a jiné) a romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiku práce asistenta pedagoga a praktické dovednosti asistenta pedagoga

Odborně vzdělaný asistent umožní klientovi začlenit se do běžných aktivit vrstevníků (tj. oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a jiné) a potažmo získat uplatnění na trhu práce

V kurzech přednáší 9 lektorů, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání a sociálních služeb a zkušenosti z přednáškové činnosti v 8 kurzech osobní asistence a kurzu asistent pedagoga od roku 2005


PODMÍNKY PŘIJETÍ
Dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, předpokládaný zájem účastníka o danou problematiku.

Asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spořčívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Soubory ke stažení

PDF Akreditace.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)