Zahlavi5

Mateřská škola

Školku navštěvují děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním od 2 let, s paní učitelkou a asistenty pracují ve věkově smíšené skupině podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Provoz školky je od 6:30 do 16:00 hodin, pro děti je zajištěn pitný a stravovací režim (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Kapacita mateřské školy je 15 dětí.

Každé dítě bereme jako individualitu a při výchovných a vzdělávacích činnostech respektujeme jejich tempo, osobnost, speciální potřeby a zdravotní stav.

Mateřská škola úzce spolupracuje s odborným týmem Centra Prointepo – logopedem, psychologem, fyzioterapeuty, speciálním pedagogem a ergoterapeutem. Nedílnou součástí programu školky jsou také terapie: přírodní terapie Reiki, canisterapie a arterapie.

Školka se účastní také divadelních představení, koncertů pro nejmenší a různých akcí v rámci školy, např. karnevalu, jarmarků, oslav Dne dětí apod. Fotky a zprávy z akcí si můžete prohlédnout "zde" a také na školním Facebooku.

Soubory ke stažení

PDF Provozní řád mateřské školky (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF Portfolio v MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)
PDF Podmínky přijetí do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Seznam dětí MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF žádost o přijetí do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Kritéria přijetí do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Sledování a hodnocení rozvoje v MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Režim dne v MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Podmínky a kritéria přijetí do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Výsledky zápisu do předškolního vzdělávání 2017.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)