Zahlavi5

Naši zaměstnanci

MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - ředitelka,jednatelka
Urbanová Miriam, Mgr. - zástupce ředitele, vedoucí sociální služby
Vácha Karpašová Karolína, Mgr. – jednatelka, předsedkyně Spolku Prointepo dětem
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Zerzánová Magda, Mgr. - vedoucí pedagog
Prokešová Marie - vedoucí asistentů
Nováková Alena - sponzoring
 
PEDAGOGOVÉ
Hanzlíček Libor, Mgr. - učitel ZŠ
Hrůšová Lenka, Mgr. – třídní učitel
Kolářová Barbora, Mgr. - třídní učitel
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitel
Matějíček Václav, Mgr. - učitel SŠ
Pancáková Radka, Bc. - vychovatelka školní družiny
Piskovská Pavlína, Mgr. – třídní učitelka SŠ
Pošmourná Alžběta, Bc. - učitelka MŠ
Prokopová Michaela, Mgr. – třídní učitel
Skalský Jan, Mgr. – učitel
Zerzánová Magda, Mgr. - třídní učitel, vedoucí učitel
Zouharová Zuzana, Bc. - učitelka MŠ
 
ASISTENTI - OA a AP
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Blažek Karel - asistent pedagoga
Boháček Milan, Bc. - asistent pedagoga, správce ICT sítě
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Černík Rudolf - asistent pedagoga
Janáčková Nikola - asistent pedagoga, osobní asistent
Johnová Vladimíra – asistent pedagoga, osobní asistent
Holečková Kateřina - asistent pedagoga, osobní asistent
Hudečková Jiřina - asistent pedagoga
Hurtová Zdena - asistent pedagoga, osobní asistent
Kapras Miloslav, Mgr. – asistent pedagoga
Kašparová Richtárová Monika - osobní asistent
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Pancáková Radka, Bc. - asistent pedagoga, osobní asistent
Pavelec Jakub - asistent pedagoga
Plašilová Veronika DiS. - asistent pedagoga
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí asistentů
Romelová Pavlína - asistent pedagoga, osobní asistent
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent
 
SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Petrů Dita, Mgr. – fyzioterapeut, vedoucí pracoviště
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Brock Blanka, DiS. - fyzioterapeut
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Králová Zuzana, Mgr. - psycholog
Homolková Michala, Mgr. - psycholog SPC
Šimonová Barbora, Mgr. - klinický logoped
Závodní Kateřina, Mgr. - ergoterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Charvát Jan, MUDr. - dětský ortoped
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid
Turek Oldřich - údržba
Pavelec Jakub - údržba