Zahlavi3

Naši zaměstnanci

MANAGEMENT
Karpašová Jarmila, PhDr. - ředitel
Urbanová Miriam, Mgr. - zástupce ředitele, vedoucí sociální služby
Karpašová Karolína, Mgr. – zástupce ředitele, předsedkyně Spolku Prointepo dětem
Holmanová Vladimíra - asistentka ředitelky, sekretariát
Zerzánová Magda, Mgr. - vedoucí pedagog
Prokešová Marie - vedoucí asistentů
Nováková Alena - sponzoring

PEDAGOGOVÉ
Hrůšová Lenka, Mgr. – třídní učitel
Kolářová Barbora, Mgr. - třídní učitel
Langerová Marcela, Mgr. – třídní učitel
Lovasová Petra - učitelka MŠ
Piskovská Pavlína, Mgr. – třídní učitelka SŠ
Prokopová Michaela, Mgr. – třídní učitel
Skalský Jan, Mgr. – učitel
Suchánek Josef, Mgr. Bc. - učitel
Zerzánová Magda, Mgr. - třídní učitel, vedoucí učitel

ASISTENTI - OA a AP
Bezděk Petr – asistent pedagoga, osobní asistent
Bezrouková Jana - asistent pedagoga, osobní asistent
Burdová Lucie - asistent pedagoga, osobní asistent
Jarkovská Jitka - asistent pedagoga, osobní asistent
Johnová Vladimíra – asistent pedagoga, osobní asistent
Holečková Kateřina - asistent pedagoga, osobní asistent
Kapras Miloslav, Mgr. – asistent pedagoga
Kašparová Richtárová Monika - osobní asistent
Kleinerová Eva, Mgr. - asistent pedagoga, osobní asistent, vychovatelka v družině
Kopečková Vladislava - asistent pedagoga, osobní asistent
Müllerová Lucie – osobní asistent, asistent pedagoga
Pancáková Radka, Bc. - asistent pedagoga, osobní asistent
Pavelec Jakub - asistent pedagoga
Prokešová Marie - asistent pedagoga, vedoucí asistentů
Siglerová Romana - asistent pedagoga, osobní asistent


SPECIALIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI
Petrů Dita, Mgr. – fyzioterapeut, vedoucí pracoviště
Dryeová Zuzana, DiS. – fyzioterapeut
Posejpalová Klára, Bc. - fyzioterapeut
Brock Blanka, DiS. - fyzioterapeut
Jakubská Dagmar, Mgr. - klinický psycholog
Králová Zuzana, Mgr. - psycholog
Hofmanová Jarmila, Mgr. - klinický logoped
Šimonová Barbora, Mgr. - logoped
Závodní Kateřina, Mgr. - ergoterapeut
Sodomková Renata, Mgr. – speciální pedagog SPC
Homolková Michala, Mgr. - psycholog SPC
Popper Eduard, MUDr. - rehabilitační lékař
Charvát Jan, MUDr. - dětský ortoped
Hojdíková Helena, MUDr. - dětský neurolog

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Kotfaldová Lenka - kuchyň/úklid
Mlezivová Olga - kuchyň/úklid
Hudečková Jiřina - terapeut REIKI