Zahlavi6

Odborní lékaři

Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři a klinickými garanty, kteří do našeho zařízení docházejí na pravidelná kontrolní vyšetření dětí.

• Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, rehabilitační lékař
• MUDr. Jan Charvát, CSc., dětský ortoped
• MUDr. Helena Hojdíková, dětský neurolog
• Mgr. Dagmar Jakubská, garant psychologické péče
• Mgr. Jarmila Hofmanová, garant logopedické péče