Zahlavi2

Základní škola

Základní škola 1. – 9. ročník
Základní škola praktická 1. – 9. ročník
Základní škola speciální 1. – 10. ročník
V rámci Základní školy speciální - třída s rehabilitačním vzdělávacím programem

Principy činnosti
• intenzivní spolupráce s rodinou
• podpora osobních a pedagogických asistentů
• úzká týmová spolupráce – odborné komise
• individuální přístup ve vyučování a výchovně vzdělávacím procesu
• rehabilitační, ergoterapeutická, logopedická a psychologická péče jako součást výuky
• terapeutické hodiny – canisterapie, arteterapie, hipoterapie, muzikoterapie, relaxační techniky
• integrace dětí zdravých a dětí vyžadujících zvýšenou péči
• práce v malém kolektivu dětí umožňující zcela individuální přístup (max. 8 žáků ve třídě)
• každému žákovi je sestaven individuální výchovně vzdělávací plán
• využití speciálních, kompenzačních a polohovacích pomůcek
• Škola hrou – osobnostní a sociální výchova, rozvoj komunikace

Pedagogická asistence
• dopomoc tř. učiteli při organizaci a průběhu výuky
• podpora asistentů při všech výchovně vzdělávacích činnostech dětí a žáků
• především absolventi škol s pedagogickým a speciálně pedagogickým zaměřením

Soubory ke stažení

PDF Inspekční zpráva (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF žádost o uvolnění žáka.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF podmínky přestupu do Prointepa.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF žádost o přestup.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF Pravidla pro hodnocení žáků ZŠS.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,9 MB)
PDF Pravidla pro hodnocení žáků ZŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,9 MB)
PDF KS - Klíč pro komunikaci krátká verze.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF Doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboru.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,7 MB)
PDF Standardy základního vzdělávání.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Podmínky a kritéria přijetí 2017-2018.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)