Zahlavi2

Zvýšení a zlepšení kvality výuky na PROINTEPO - SŠ, ZŠ, MŠ“ z prostředků EU

„Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“ 

 

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz