Nabízíme:
 Předškolní vzdělávání dle RVP PV s individuálním přístupem v malém kolektivu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 Zdravotnickou péči (logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, psychologie) v rámci Centra Prointepo
 Poradenská péče (Speciálně pedagogické centrum, spolupráce s odbornými lékaři)
 Terapeutické hodiny (Reiki, Canisterapie, Hudební dílny)
 Pedagogická i osobní asistence
 Školní akce, výlety, keramická dílna a další aktivity pro všestranný rozvoj

Soubory ke stažení

PDF zápis do MŠ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)