Zahlavi6

Zahájení provozu PROINTEPA 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveřejňujeme informace k organizaci a provozu školy od 12. dubna 2021.

 1. Provoz ZŠ a SŠ od 7:00 do 16:00 hodin.
 2. Provoz MŠ od 7:00 do 15:00 hodin.
 3. Testování dětí a žáků:
 • Bude probíhat  pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Děti/žáci, kteří se nemohou účastnit testování v určený den, budou otestováni v první den jejich přítomnosti. Dále bude testování pokračovat dle rozvrhu testování (pondělí, čtvrtek).
 • Testovací místa jsou pro tyto účely určeny – prostory šatny ZŠ a vestibul v pavilonu J1. Testovací místa budou v provozu od 7:00 do 8:00 hodin. V případě příchodu po tomto času nebo v jiný než testovací den se bude dítě/žák hlásit na recepci. Recepční zkontaktuje určenou osobu a ta provede na určeném místě testování.
 • Vyhodnocení testu trvá 15 minut. Počítejte tedy s časovou rezervou, aby mohl žák zahájit vyučování v 8:00 nebo dle platného rozvrhu pro školní rok.
 • Vlastní průběh testování -  dítě/žák přijde do školy a přes atrium přijde k jednomu ze dvou testovacích míst. Maximální počet dětí/žáků u jednoho testovacího místa je 5. Každý žák/dítě počká 15 minut na vyhodnocení testu. V případě negativního testu žák/dítě po odložení svrchního oblečení a přezutí odchází do své třídy. V případě pozitivního testu žák/dítě odchází v doprovodu rodiče/sám domů.  Rodič bude vždy o odchodu informován. Na testovacích místech budou dva určení zaměstnanci, kteří budou zodpovídat za dodržování pravidel hygieny, budou vysvětlovat postup testování a dohlížet při samoodběru žáka/dítěte z nosohltanu. Dále budou zodpovídat za likvidaci testovacích sad. K dispozici zde budou  igelitové pytle k likvidaci odpadu.
 • Upozorňujeme rodiče, že testování je organizačně i časově náročné a může se stát, že budete na testování čekat. Žádáme Vás také o dodržování rozestupů a maximálního počtu dětí/žáků u testovacích míst.
 • Vchod k recepci bude uzavřen.
 • Žádáme rodiče aby zvážili svoji přítomnost u testování. Vaše přítomnost a podpora při testování usnadní celou situaci s testováním Vašim dětem i nám. Týká se především rodičů, kteří vědí, že jejich dítě nezvládne nebo bude mít problém se samovyšetřením. Pokud přesto nebudete moci přijít, přikládáme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, který je nutné vyplnit a podepsat. Vyplněný dokument přineste v první testovací den s sebou. Kdo tuto možnost nemá, může jej vyplnit při prvním testování ve škole.
 • Děti/žáci nemohou být nuceni k účasti na testování. V tomto případě se žák neúčastní prezenčního vzdělávání a nemá nárok ani na distanční vzdělávání. Rodič mu musí napsat omluvenku a tento žák má omluvenou absenci, jako v případě nemoci. Třídní učitel zasílá k vypracování domácí úkoly.
 • K testování musí přijít děti a žáci bez příznaků infekčního virového onemocnění. Neposílejte své děti do školy  v případě, že mají zvýšenou tělesnou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy.
 • Ostatní dny, kdy neprobíhá pravidelné testování  je příchod do školy standardní za dodržení všech hygienických opatření. U vstupu do školy se již nebude měřit tělesná teplota.
 1. V prostorách školy platí i nadále veškerá hygienická opatření, která byla nastavena před uzavřením škol (respirátory ve společných prostorech i ve třídách, stravování podle tříd, neslučování dětí, zachování homogenních skupin, časté větrání…).
 2. Stravování dětí a žáků:
 • V době uzavření školy se veškerá strava odhlašuje automaticky. Od 12. dubna 2021 je opět ve Vaší kompetenci  přihlašování a odhlašování. Strava je přihlášena dle Vašich požadavků na začátku školního roku. Prosíme Vás o kontrolu.
 1. V příloze zasíláme dokument „Souhlas zákonného zástupce a Pověření k testování“, leták pro rodiče se základními informacemi a leták pro děti a žáky se základními informacemi. Více se můžete dočíst zde https://testovani.edu.cz

 

 

V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte ředitelku školy – Mgr. Miriam Urbanovou.

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti a doufáme, že zbytek školního roku proběhne v klidu a bez dalších mimořádných opatření.

 

 

 

Logo CENTRUM PROINTEPO 3

      Mgr. Miriam Urbanová

            Ředitelka školy

Soubory ke stažení

DOC Souhlas zák. zást. a pověření.docx (dokument Word / 0,3 MB)
PDF testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)
PDF testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)