Centrum PROINTEPO ve spolupráci s městem Hradec Králové pořádalo tradiční výtvarnou soutěž. Tento rok byla výtvarná soutěž na téma „Vlaštovky“. Oslovili jsme přes 20 škol z Hradce Králové a okolí. Obdrželi jsme více než 100 výkresů. Děti a žáci, různými výtvarnými technikami nakreslili nádherné obrázky. Hodnotící komise tak byla postavena před velmi nelehký úkol vybrat ty nejhezčí. Slavnostní předání diplomů a malého ocenění proběhlo 7.12.2022 v přírodní učebně školy PROINTEPO.