Zahlavi3

Spolupráce s technickými službami města HK

https://www.tshk.cz/cs/article/uklid-listi-se-spolecnosti-prointepo-s-r-o/10299