PROINTEPO je příkladem inspirativní praxe! Tuto a mnohé další pochvaly jsme se dozvěděli od České školní inspekce, která nás navštívila v říjnu 2017. Sedm inspektorů strávilo v naší škole 4 dny, v rámci nichž hodnotili život v MŠ, ZŠ, SŠ, SPC a dalších součástech školy. Inspektoři hodnotili také kvalitu a úroveň práce našich učitelů, asistentů a dalších zaměstnanců. Vše dopadlo na jedničku a my jsme rádi, že práci celého našeho kolektivu inspekce takto pochválila a vyhodnotila. Pokud byste si chtěli celou inspekční zprávu přečíst, naleznete jí v záložce Základní škola.