24.1.2020  |  Stříbrný ples - 25. výročí založení PROINTEPA

Milí přátelé, 21. února 2020 společně s Vámi rádi oslavíme 25-té výročí založení PROINTEPA. Společenský večer bude v příjemných prostorách PETROF gallery a výročí oslavíme nejen hudbou, tancem a bohatým programem, ale také prodejní výstavou obrazů dětí s názvem JAK VNÍMÁM HUDBU. Společenský večer začne v pátek 21. 2. 2020 od 19:00 hod. PROINTEPO bylo založeno dne 5. 9. 1994 pro děti a mládež s tělesným a dalším postižením. Za celou dobu existence umožnilo dětem s postižením absolvovat základní vzdělání, integrovat je do dalšího proudu vzdělávání či do života. Rodiny dětí získaly informace - odborné , psychologické, poradenské, sociální, zdravotní, ale i lidské. Spoluprožíváme s nimi jejich osudy, sdílíme jejich nelehkou životní situaci, sdílíme všechny radosti, starosti a pozorně jim nasloucháme. Zdravotní služby, které jsou již nedílnou součásti PROINTEPA, významně prospěly dětem v jejich rozvoji a některé zdravotní problémy zcela odstranily. Řada rodičů si tak mohla najít zaměstnání a zlepšit psychickou i finanční situaci rodiny. Po dobu existence PROINTEPO vždy nabízelo vysoce kvalitní služby a avantgardní metody práce. Po 25 letech vytvořilo moderní a stabilizovaný systém služeb pro děti a mládež s tělesným a dalším postižením. Tento systém služeb je srovnatelný s vyspělými evropskými zeměmi. Nemyslíme pouze na děti a jejich rodiče, ale i na zaměstnance, kteří byli s PROINTEPEM v minulosti i nyní spojeni. Všichni tito lidé museli prokázat svoje morální hodnoty a pro nás je zcela běžné je motivovat dalším vzděláváním. Z naší pestré práce máme radost, i když je často velmi náročná. Stanovujeme si další výzvy a cíle, rozvíjíme se dál… Rozhodli jsme se, že toto výročí oslavíme s našimi dětmi, jejich rodiči, přáteli a příznivci PROINTEPA. Svojí účastí přispějete k oslavám tohoto výročí, k radosti všech, kteří se starají o děti a klienty, k poděkování těm, kteří pomohli, pomáhají a podporovali a podporují PROINTEPO a také k tomu, že výtěžek večera půjde na další dobrou věc. Zakoupením vstupenky, případně obrazu přispějete na dokončení výstavby Přírodní učebny, která je určena nejen pro vozíčkáře ale i všechny žáky PROINTEPA. Těšíme se na s Vámi strávený Společenský večer 21. 2. 2020 od 19:00hod v PETROF Gallery.