Zahlavi6

Studium pro asistenty pedagoga

Přijímáme přihlášky do kurzu, který se bude konat v termínu duben - červen 2019

Přihlášku si můžete stáhnout níže a zaslat na email: vzdelavani@prointepo.org

Předchozí termíny jsou plně obsazené!!! Nekontaktujte nás prosím v záležitosti zařazení do dřívějších termínů!

 

Informace o studiu


Název kurzu:      STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Akreditace:         MŠMT vzdělávání asistentů pedagoga: Č.j.: MSMT- 10495/2016-1-350) 

Obsaz kurzu:      Účastníci kurzu si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s dětmi a žáky s nejrůznějšími druhy postižení a romskými dětmi, základní zákony a vyhlášky, seznámí se s kompenzačními a zdravotními pomůckami. KURZ  je veden  lektory, kteří mají dlouholeté odborné i praktické zkušenosti

Cena:                  8.900,- Kč

Termín:               duben - červen 2019

Rozsah kurzu:     kurz zahrnuje 88 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky - celkem 128 hodin, kurz probíhá o víkendech

Místo kurzu:         PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové

Kontakt:                Mgr. Karolína Váchová - email: vzdelavani@prointepo.org

 

CO ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ

Kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a tím splnění podmínek zákona č.561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 vyhlášky č. 73/2005 o zřízení funkce asistenta pedagoga

Získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a jiné) a romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiku práce asistenta pedagoga a praktické dovednosti asistenta pedagoga

Odborně vzdělaný asistent umožní klientovi začlenit se do běžných aktivit vrstevníků (tj. oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a jiné) a potažmo získat uplatnění na trhu práce

V kurzech přednáší 9 lektorů, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání a sociálních služeb a zkušenosti z přednáškové činnosti v 8 kurzech osobní asistence a kurzu asistent pedagoga od roku 2005


PODMÍNKY PŘIJETÍ
Dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, předpokládaný zájem účastníka o danou problematiku.

Asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spořčívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Soubory ke stažení

PDF Akreditace.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
DOC prihlaska-asistent-pedagoga.docx (dokument Word / 0,3 MB)